Stort jordskred i Finnmark: – Det ser brutalt ut

Statens vegvesen har skredområdet i Finnmark under observasjon. I flere deler av landet er det nå jordskredfare på grunn av mye snøsmelting.

Et stort jordras har gått i nærheten av riksvei 92 i Karasjok

Jordraset har gått bare 20 meter fra veien og ut i elva. I videoen kan man se de enorme kreftene som har slukt store områder med trær. Foto: Runar Balto.

Videoen du ser over er filmet av Runar Balto i Karasjok. Han var raskt ute med drone etter at jordskredet var gått.

Til NRK forteller han at det hele så veldig brutalt ut. Raset har gått kun 20 meter fra riksveien.

– Raset har slukt enormt med trær i området, sier han til NRK.

Leder vannet bort

Kurt Mørk Eriksen

Kurt Mørk Eriksen i Statens vegvesen.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kurt Mørk Eriksen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Finnmark i Statens vegvesen sier de nå har området under observasjon.

– Det er ganske stort, men vi vurderer situasjonen foreløpig til å være stabil, sier han.

Årsaken til det store skredet er store mengder snøsmelting. Statens vegvesen leder nå vannet bort fra området.

– Vi ha gjennomført tiltak, men vi vurderer hele tiden hva som skjer, sier han.

Vegvesenet har ikke stengt veien som går på oversiden.

Jordras i Karasjok

Jordraset i Karasjok gikk like ved riksvei 92 mellom Karasjok og Kargiasniemi i Finland. Skredet er stort, og har gått like ved elveleie. Det er for tiden stor snøsmelting i området.

Foto: Runar Balto

Skredfare i nord og Østlandet

Det er jordskredfare flere steder i Norge nå, og hele Finnmark, Troms, Telemark og deler av Østlandet er av Varsling.no markert med gult.

Jordskredfare

Kartet viser jordskredfaren i landet nå.

Foto: Varsom.no

Gult er den laveste formen for jordskredfare. Fargekoden betyr at skred kan forekomme i områdene, og at det er større vannføring enn det som er vanlig på denne tiden av året.

Graziella Devoli, jordskredvakt ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Varsom.no sier at de holder området i gult, nettopp fordi det stor snøsmelting nå samtidig som grunnvannstanden er høy.

På grunn av de høye temperaturene er det forventet snøsmelting til å bli opp mot 35 mm i døgnet, og det er den vannmettede jorden som kan skli ut i de bratte skråningene.

Både i Nord-Norge og i deler av Østlandet og Telemark er det også fare for flom- og sørpeskred.

– Vi forventer ikke mange skred, men det kan være lokale jordskred. Vi har hatt ett i Karasjok og ett i Nordkapp i helgen, sier hun.

Devoli sier de vil holde faregraden på gult de neste dagene. Det er spesielt i bratte terreng, eller områder ved elveleier som er utsatt.

NVE sier de også er helt avhengig av at publikum melder fra når de ser eller kommer over jordskred i regionen.