Størst valgdeltakelse i Nesseby

I Finnmark var det høyest valgdeltakelse i Nesseby kommune. Her var det 78 prosent av de stemmeberettigede som avga sin stemme. Ap ble det største partiet i kommunen. De fikk 7 av 15 representanter i kommunestyret. Sp er nest størst med tre mandater.