Støre freder omstridt oljeomlasting i Kirkenes

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre vil ikke ha omkamp om oljeomlasting i nasjonal laksefjord.

Oljeomlasting Bøkfjorden

NÆR ISEN: Miljødirektoratet avdekket at oljeomlasting foregikk nær isen under en inspeksjon i januar.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Skuffende, men ikke overraskende, sier SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

Omlasting av olje fra skip til skip i Bøkfjorden, som selskapet Norterminal Floating Storage AS har tillatelse til, er omstridt.

Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord, og Miljødirektoratet avslo i fjor sommer søknaden fra Norterminal om å få lov til å drive helårlig oljeomlasting i Bøkfjorden – som ville innebære omlasting med is på fjorden.

Men denne avgjørelsen ble senere omgjort av klima- og miljøminister Tine Sundtoft – til store protester fra miljøbevegelsen.

Brøt regler i laksefjord, men får fortsatt laste om olje

Støre: – Dette er mulig å gjøre i Norge

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre besøkte tirsdag Kirkenes og Alta. Lederen for det største partiet på Stortinget sier han ikke er motstander av en slik midlertidig skip–til–skip-omlasting, en operasjon som i sin tid ble flyttet fra Honningsvåg til Kirkenes.

Tilsyn

INSPEKSJON: Dette bildet tok Miljødepartementet under en inspeksjon i januar og viser is på Bøkfjorden under skip til skip-omlasting av olje.

Foto: Miljødirektoratet

– Jeg legger til grunn at miljømyndighetene og andre myndigheter vi har stiller strenge krav til hvordan dette skal foregå, og at man tar godt hensyn til livet i fjordene rundt. Men dette er en aktivitet som er mulig fordi vi har slike fjorder i Norge, sier Støre.

Norterminal endrer olje-rutiner i Bøkfjorden

Arbeiderpartiet og SV har alltid vært uenige i slike spørsmål, sier SVs Kirsti Bergstø.

– Dette er selvfølgelig skuffende uttalelser fra Støre, men det kommer ikke overraskende. Vi skiller lag i saken om oljeomlasting i Bøkfjorden, men også i spørsmål om vi i det hele tatt skal tillate forurensende utslipp fra industri i flere fjorder, som Repparfjorden, sier Bergstø.

Ville verne fugl og fisk

Miljødirektoratet mente i sitt avslag at hensynet til fugl, fisk og reindrift var viktigere enn helårlig oljeomlastning, og pekte blant annet på at rundt ti prosent av verdensbestanden av den svært sjeldne stelleranda overvintrer i dette området, meldte avisa Finnmarken i juni i fjor.

Støre vil ikke gå inn på om han mener en oljeomlasting ville vært bedre egnet i Honningsvåg, og viser til at det er en «strid mellom to steder som ønsker en slik aktivitet».

Han er imidlertid tydelig på at oljeomlasting er nordområdepolitikk i praksis. Selv om det skulle bli regjeringsskifte etter valget i 2017, tyder alt på at oljeomlasting på Bøkfjorden vil kunne fortsette som i dag.

– En slik aktivitet gir muligheter for verdiskapning hos oss, samtidig som det også er et utrykk for at Norge og Russland kan samarbeide. Som alltid må våre myndigheter stille veldig strenge krav til miljø og sikkerhet, og det opplever jeg at de gjør, sier Støre.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortingets talerstol

IKKE OVERRASKET: Vi står langt fra Ap i disse sakene, sier SVs Kirsti Bergstø.

Foto: NRK

Vil ikke ta sjansen

– SV vil ha nye næringer, men vi vil ikke ha dem på bekostning av eksisterende næringer. Vi setter føre var-prinsippet høyt, og vi jobber for en bærekraftig utvikling i Finnmark, sier Bergstø.

– Hvilke eksisterende næringer blir truet av denne oljeomlastingen?

– Vi risikerer her et uhellsutslipp i en nasjonal laksefjord som kan gjøre uopprettelige skader for miljøet. Den risikoen vil vi ikke ta, og jeg mener selskapet til nå ikke har vist seg verdig den tilliten en slik tillatelse gir, sier Bergstø.