Stor usikkerhet rundt oljeprosjekter i nord

Det kan spøke for det store oljeeventyret i Nord-Norge. Årsaken er rett og slett lav lønnsomhet til prosjekter som Goliat, billigere konkurrenter ... og elbiler.

Thina Saltvedt

Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt sier det er knyttet spenning til oljeprosjektene som kommer etter Castberg-prosjektet i nord. Hun forklarer at det er usikkert om de er like lønnsomme nå lengre.

Foto: Gunnar Sandvik

– Skiferproduksjonen i USA vil øke og Midtøsten har billig olje. Så tror jeg at man vil ta inn over seg bruken av elbiler, sier Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets.

Hun lener seg på rapporten fra det internasjonale energibyrået som kom i går. Den forteller at nettopp det amerikanske olje- og gassproduksjonen igjen er på vei opp, at kostnaden for elektrifisering faller, og at dette påvirker det globale energimarkedet.

Barentshavet

Blokkene som ble lyst ut 24 konsesjonsrunde i sommer er merket med rødt på dette kartet.

Foto: Olje- og energidepartementet

Castberg er bankers, resten er usikkert

De siste dagene har det hersket stor diskusjon den siste tiden om Goliat-prosjektets lønnsomhet. Og det har tidligere vært kjent at Oljedirektoratet regnet feil med over 100 milliarder kroner i konsekvensutredningen til Barentshavet sørøst.

På spørsmålet om siste dagers nyheter rundt lønnsomheten til Goliat, og om dette vil påvirke andre prosjekter, svarer Saltvedt både ja og nei.

Hun forklarer at det skal mye til for at Johan Castberg-prosjektet ikke blir realisert.

Årsaken er rett og slett at prosjektet har kommet langt, og Statoil har allerede presset prisene ned hos leverandører og på utstyr.

Ilandføring og arbeidsplasser i regionen, ble også kuttet på et tidligere stadium, med begrunnelse i lønnsomheten, og til stor frustrasjon for lokalbefolkningen.

– Likevel vil man framover se mye nøyere på lønnsomheten i områder som Barentshavet, spesielt for feltene som kommer etter Castberg, forklarer Saltvedt.

Goliat
Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Omdømme

Hun mener også det som har skjedd med Goliat over tid påvirker næringa, spesielt i nordområdene.

– Man frykter for omdømme til oljeindustrien, og det er det grunn til. Det er jo noe som har gått galt her. Er det de store kostnadskuttene som har ført til lavere sikkerhet enn det man hadde før oljekrisa? Dette skaper usikkerhet, spesielt for den videre utbyggingen i nord, sier hun.

Statoil sier for øvrig til NRK at de selv kommer med en endelig avgjørelse på Castberg i løpet av året, og at beregninger på lønnsomhet kommer utenom andre prosjekter på norsk sokkel.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i SV mener det vil være økonomisk risikosport å satse på videre oljeutvinning i nord. SV ønsker for øvrig ingen nye utbygginger av oljefelt på norsk sokkel uansett lønnsomhet.

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

– Risikosport å satse i nord

Lars Haltbrekken i SV har lenge mistenkt at Goliat-prosjektet ikke blir lønnsomt for den norske stat. Han mener beregningene som viser at prosjektet er ulønnsomt bør få følger for andre prosjekt i området.

– Det vil være økonomisk risikosport å satse på videre oljeutvinning i Barentshavet. Skal vi unngå de verste klimaendringene må de meste av de oppdagede gassreservene bli liggende i bakken, sier han.

– Har du tro på at Statoil får dreis på sine prosjekter?

– Jeg tror nok at lønnsomheten i andre oljeprosjekter enn Goliat også vil bli svakere fremover, nettopp på grunn av at verden skal redusere sine utslipp av klimagasser. Dermed må vi bruke mindre olje og gass, sier han.