Stor skepsis til eksklusiv ekstrakvote

Skepsisen er stor til Fiskeridepartementets forslag om ekstra torskekvote på 3000 tonn for primært Gamvik kommune. Det viser høringsrunden som nå er avsluttet.

Mehamn

Gamvik kommune og Mehamn (bildet) fikk tidligere i år 3000 ekstra tonn kvote til fiskeribedriften Finnmark Fisk AS.

Foto: NRK

Fiskerindustribedriftene i Båtsfjord mener ekstrakvoten vil være konkurransevridende, og får støtte av administrerende direktør, Geir Ove Ystmark, i Sjømat Norge.

– Det er bedrifter langs kysten av Norge og ikke minst i Finnmark som har overlevd både oppturer og nedturer. Disse bedriftene har bygd opp gode relasjoner med fiskere når det gjelder å få tilgang på råvarer. De vil nå oppleve at en andel av den fisken de tidligere mottok blir styrt inn til et avgrenset geografisk område, sier han.

Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.

Foto: Sjømat Norge

3000 tonn ekstra til Gamvik

Finnmark Fisk med TV-kjendisen Arne Hjeltnes har fått med seg statssekretær Ronny Berg på å ville gi ei ekstrakvote på 3000 tonn til nettopp Gamvik kommune for å etablere en fiskeribedrift der.

Naturligvis til stor glede for ordføreren, Trond Einar Olaussen.

– Vi er veldig glad for at vi har fått til en løsning med Fiskeridepartementet der Gamvik kommune får tildelt en slik kvote. Dette er akkurat det kysten har demonstrert for, å få fisken på land, sier han.

Trond Einar Olaussen

Ordfører i Gamvik kommune Trond Einar Olaussen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Også i Båtsfjord er det glede over at det er vilje til å tilføre fiskeindustrien i Finnmark mere råstoff. Men måten det gjøres på er ikke like populært.

– Det finnes en ferskfiskordning som ivaretar den muligheten til å få råstoff på land i andre halvår. De 3000 tonnene er kun til deler av Finnmark, og det vil være konkurransevridende mot den delen av kysten som ikke har den kvoten tilgjengelig, sier leder av fiskerigruppa i Båtsfjord, Frank Kristiansen.

Andre alternativ

Fiskeindustrien er avhengig av å kunne levere til kunder året rundt for å være konkurransedyktig.

Største utfordringen er høsten da torsken er lite tilgjengelig og kvotene er brukt opp. De siste årene har båter som har levert til ferskfiskproduksjon fått ekstrakvoter for å gjøre høsten enklere.

Kristiansen mener det er en ordning som bør utvides i stedet for å gi ekstrakvote til Gamvik.

– I utgangspunktet er dette et godt initiativ, men det blir feil når man skal tilgodese et geografisk område, sier han.