NRK Meny

Stor økning

Hittil i år er det fisket 566 tonn kongekrabbe av en totalkvote på 2050 tonn. Førstehåndsverdien av dette er 71,5 millioner kroner. På samme tid i fjor var det fisket 78 tonn til en verdi av 8,4 millioner kroner. Det melder Fiskeridirektoratet. Hovedårsaken til den store økningen i fisket er kvoteendringene som trådte i kraft første januar i år.