22 millioner kilo kjøretøy på veiene i Finnmark nå

9. mars starter Forsvarets vinterøvelse, og for første gang siden 1967 skal den foregå i Finnmark.

Leopardtanks i Finnmark.

Totalt er det 400 militærkjøretøy i Finnmark nå mens øvelsen Joint Viking pågår. Foto: Allan Klo og Robert Lundgren.

Aleksander Jankov

Oberstløytnant Aleksander Jankov.

Foto: Forsvaret

Fra lørdag 7. mars til 18. mars pågår den store militærøvelsen Joint Viking i Finnmark.

– Dette er en stor øvelse for det norske forsvaret. I dag kommer ca 250 kjøretøy fra Brigade Nord. Totalt har vi tatt opp omlag 400 kjøretøy, det er seks kilometer med kjøretøy hvis du stiller dem etter hverandre langs veien. Totalt veier disse 22 millioner kilo, og det er det som skal gå rundt på veiene her i Finnmark de neste dagene, sier pressetalsmann for øvelsen, oberstløytnant Aleksander Jankov.

Øvelsen vil finne sted mellom Alta og Lakselv. Her vil i tillegg til land både luftrommet og sjøen bli brukt. Heimevernet, hæren og spesialstyrker vil ta del i øvelsen.

Nær Russland

Øvelsen Joint Viking er en samling av ni ulike øvelser. Hovedtrekkene er å komme seg raskt til Vest-Finnmark å få systemene fra luft, sjø og vann til å virke sammen i en begrenset tidsperiode. Og dette er den første storøvelsen i Finnmark siden 1967.

– Det er på tide at vi er tilbake i dette omfanget i Finnmark. Finnmark er en viktig del av Norge, sier Jankov.

Paal S. Hilde ved Institutt for forsvarsstudier har tidligere uttalt at han betrakter øvelsen som et tydelig tegn på at man ønsker å sende et politisk signal østover.

– En øvelse så nær Russland, på dette tidspunktet, er det gunstig?

– Øvelsen har vært planlagt siden høsten 2013, og den er godt varslet til våre naboer i øst. Og dette er Norge, vi er nødt til å kunne øve, og trene godt i hele landet for å være et forsvar av Norge, sier Jankov.

– Alt er relativt, det er fortsatt et godt stykke igjen til den russiske grensa. Finnmark er et fylke som er like stort som Danmark, og det er mye plass å øve på her.

Joint Viking

Militærkjøretøy på plass i Finnmark i forbindelse med øvelsen Joint Viking.

Foto: Allan Klo

– Regner med at det ikke blir konflikter

Jankov tror ikke det vil bli noen konflikter i forbindelse med all militærtrafikken på veiene i Finnmark.

Joint Viking

Lossing av tungt materiell i Hamnbukt i Porsanger kommune.

Foto: Allan Klo

– Vi har informert godt på forhånd, og vi har militærpoliti med oss som er med og dirigerer trafikken, og vi har et godt samarbeid mellom både lokale myndigheter, og politiet, sier Jankov.