Stopp: Du bør ikke stikke av fra dette

Bilister melder ikke ifra når de kjører på rein i Nord-Norge. Det burde de, ifølge både politiet og forsikringsselskapene.

Man har en plikt å hjelpe både dyr og folk når man er innblandet i et trafikkuhell. Det kommer fram av vegtrafikkloven. Likevel syndes det av svært mange på dette området, når det kommer til uhell hvor folk kjører på rein. Foto: Allan Klo.

– Det er et makabert syn, selv for oss som er etablerte reineiere.

Per Ivar Sara tilhører reinbeitedistrikt 16, og dette er den andre reinen som har mistet livet på under to døgn for distriktet.

Reinpåkjørsler er ikke uvanlig på denne tiden av året, og reineieren sier de mister cirka 20 dyr på denne måten i løpet av ett år.

– Det avhenger av beiteforholdene. Nå er det grønt nede ved fjæra, og da trekker reinen ned mot veien, forteller han.

Reinpåkjørsel

Per Ivar Sara sammen med en rein som tilhører reinbeitedistriktet hans. Denne har mistet hodet i sammenstøtet med bilen.

Foto: Allan Klo / NRK

Melder ikke fra

Reineieren bekrefter at mange som kjører på rein ikke melder ifra. En av årsakene er at mange tror de må betale dyre summer eller mister bonus på forsikringen.

Jon Berge

Informasjonsdirektør i If skadeforsikring, Jon Berge.

Foto: Eirin Eikås/ NRK

Men det stemmer ikke. Informasjonsdirektør i If skadeforsikring, Jon Berge sier at er man så uheldig og kjører på et dyr, så er det lureste man kan gjøre å melde ifra.

– Vi oppfordrer folk til det. Det lønner seg økonomisk. Du får ikke lengre bonustap ved påkjørsel av dyr, og du kan få redusert egenandel på cirka 4000 hvis du selv melder ifra. I noen tilfeller utgjør det hele egenandelen, sier han.

Det er altså kun en myte at man må betale 30.000-40.000 kroner for å kjøre på rein.

– Det smarteste man kan gjøre er å melde ifra. Det er også bra for dyret, som kan bli avlivet hvis det trengs, sier han.

Inger Anita Øvregård

Leder for reinpolitiet sier at man er forpliktet til å melde ifra etter vegtrafikkloven.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kan bli tiltalt

Reinpolitiet bekrefter at det er en del reinpåkjørsler i nord på denne tiden, at mange stikker av, og at man har plikt til å varsle og begrense skaden til dyret.

– Man skal melde ifra og si hvilke kjøretøy, hvilke dyr det er man har kjørt på, og nøyaktig posisjon, sier leder for reinpolitiet, Inger-Anita Øvregård.

Hun forteller at det er knyttet mye merarbeid og økonomisk tap til reineierne når det ikke blir meldt fra.

– Men det verste er at dyrene kan lide store skader, sier hun.

Hun kjenner også godt til myten om at man må betale store utgifter hvis man kjører på rein. Men den største utgiften kan altså komme, hvis man ikke rapporterer.

For i verst fall kan man, hvis man blir oppdaget, bli straffet etter vegtrafikkloven og dyrevelferdsloven.

– Å melde fra er en vinn-vinn situasjon for den som kjører på rein, sier hun.

Påkjørt rein, Repvåg

Brudd på vegtrafikkloven og dyrevelferdsloven kan bli straffet med bøter.

Foto: Allan Klo / NRK