NRK Meny

Stopp i makskvotene på sei

Fiskeridirektøren har i går besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe, med hjemmelslengde over 11 meter. Dette gjelder i fisket etter sei nord for 62°N. Fisket fortsetter innenfor de garanterte kvotene. Beslutningen har virkning fra og med lørdag 30. april, skriver direktoratet. Dette ifølge Fiskeribladet Fiskaren.