Stoler på Helse-Nord

– Departementet stoler på at styret i Helse-Nord har tatt riktig beslutning når de vil beholde dagens sykehusstruktur i Finnmark, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen. Hun sier de ba om at Helse-Nord informerte godt om saken i forkant, og at de nå er fornøyd med informasjonen som ble gitt.