Stjerneadvokater krever 8 millioner for kampen mot bygdelaget

Grunneierens advokater tar nær 8 millioner for å kjempe i Høyesterett mot et bygdelag som vil ha retten til jakt og fiske i Nesseby. Helt nødvendig utgift, mener styrelederen.

Nesseby-saken i Høyestyerett

ELITE: Frode Innjord (til venstre) er kåret til Norges beste advokat innen sivilprosess. Her er han med FeFos styreleder Raymond Robertsen og to av de ansatte: seniorkonsulent Erik Sundland og advokat Håvard Aagesen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Finnmarks største grunneier har anket til Høyesterett for å få beholde sin rett til å forvalte naturressursene nord for den vesle bygda Nesseby i Øst-Finnmark.

Nå begynner det å danne seg et bilde av hva kampen koster. Totalt vil trolig over 11 millioner kroner bli fakturert av advokater og rådgivere etter den omfattende saken.

Advokatene til Finnmarkseiendommen (FeFo) står for det meste av kravet, med 7,9 millioner kroner. (Se faktaboks nederst.)

FeFo har valgt advokater på øverste hylle til saken. Advokatfirmaet Hjort stilte med blant andre Frode Innjord, som er kåret til Norges fremste sivilprosess-advokat av Finansavisen.

Styreleder: Må ta kostnaden

Før dommen faller er det ikke endelig klart hvordan utgiftene blir fordelt. Styreleder i FeFo, Raymond Robertsen, er forberedt på at de som grunneier må betale det meste selv, men sier at det er helt nødvendig å få avklart rettighetene i Finnmark.

– Prisen kan bli mye, mye høyere dersom rettsforholdene er uavklart i Finnmark, sier Robertsen.

Da sikter han til at det er kommet en lang rekke krav om rettigheter i andre finnmarkskommuner, og at det kan bli mange kostbare rettssaker hvis jussen er uklar.

– Det er en viktig og riktig rettsavklaring som skal stå seg i kanskje hundrevis av år, og da blir det ikke riktig å bare se på kostnadene.

De fleste steder i fylket gjenstår det fortsatt å finne ut hvilke rettigheter samer og andre finnmarkinger har til naturressursene. Jobben med å kartlegge rettighetene vil pågå minst fram til 2033.

Statens ansvar

Samtidig synes Robertsen det er urimelig at grunneieren må ta utgiftene til rettssakene. Han mener det burde vært et statlig ansvar.

Finnmarkseiendommen har allerede fått medhold i Høyesterett i én sak, om Stjernøya i Vest-Finnmark.

– Der fikk FeFo store kostnader, selv om vi vant fram, og vi forventer jo også noen kostnader med Nesseby-dommen. Alternativet er å ikke forsvare innbyggernes kollektive rettigheter.

Ville ikke anke

I styret for FeFo er halvparten av representantene oppnevnt av Sametinget. To av dem ville ikke anke Nesseby-saken til Høyesterett.

Men selv om utgiftene har kommet for en dag, er sametingspresident Aili Keskitalo tilbakeholden med å kritisere beslutningen om å anke.

– Jeg regner med at FeFo-styret har gått inn i dette med åpne øyne. Det er åpenbart at rettsprosesser er kostnadsdrivende, sier Keskitalo.

– Mye klarlegges nå i begynnelsen, så jeg regner med at det ikke blir nødvendig med mange saker av denne typen.