Stiftet Finnmark friluftsråd

Nylig gikk en rekke initiativtakere sammen og stiftet et eget friluftsråd for Finnmark, slik Troms og Nordland lenge har hatt. Målet er at alle av fylkets 19 kommuner skal ha representasjon i rådet. Rådets formål er blant annet å fremme folkehelse, friluftsliv og turisme, ifølge rådets første og nyvalgte leder, Hugo Tingvoll, som uttaler seg til Ságats papirutgave.