– Ganske uframkommelig, men vi er ikke rådløse

Det er mange bygder i Nordkapp kommune som er veiløse på grunn av skred og skredfare. Vel 70 personer er evakuert fra hjemmene sine, og de kommer seg ikke hjem før tidligst torsdag.

Det er mye snø i den lille bygda Kamøyvær i Nordkapp kommune. De har som mange andre bygder vært innesperret ettersom veien er stengt på grunn av skredfare.

Naboen til fotograf Kjell-Vidar Forsberg brukte skiene for å komme seg fram imellom snøbygene i Kamøyvær denne uken.

Foto: Kjell-Vidar Forsberg

– Foreløpig er det ikke så galt, men folk kommer seg ikke på jobb og ungene kommer seg ikke på skolen, sier Tor Sverre Hansen, som eier og driver Nordkapp Havfiske i Kamøyvær.

– Jeg tror vi overlever den her gangen også, legger han til.

For det er ikke uvanlig at de blir avskåret fra kommunesenteret i Honningsvåg på vinterstid.

Per nå er 70 mennesker evakuert, fire bygder isolert og nærmere 20 veier stengt på grunn av flere snøskred og fare for nye skred.

Hansen har gitt noen ansatte på fiskebruket husly på grunn av snøskredfaren. Hybelhuset som tilhører Kamøyvær Fisk AS ble evakuert.

– Jeg har leid ut tre leiligheter med til sammen 14 sengeplasser, så det er plass til alle. Vi tar selvfølgelig imot i en krisesituasjon, selv om det er utenfor sesong, sa Hansen til finnmarksposten.no, som omtalte saken først.

Sambygdingen til Hansen, Kjell-Vidar Forsberg, har dokumentert hvordan forholdene er i bygda. Han skriver følgende på Facebook:

– Ganske uframkommelig i Kamøyvær nu, men vi e ikke rådløs.

Han viser da til både ski og snøfreser.

Det er mye snø i den lille bygda Kamøyvær i Nordkapp kommune. De har som mange andre bygder vært innesperret ettersom veien er stengt på grunn av skredfare.

Det er en stund siden brøytebilen har vært i Kamøyvær. Nå er det ikke lett å komme seg til og fra bygda med bil.

Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Får bistand fra skredeksperter

Politiførstebetjent Runar Elde i Nordkapp kommune opplyser at situasjon er uendret i Nordkapp.

Elde kan ikke utelukke at evakueringen blir forlenget til torsdag. Det er nemlig meldt dårlig vær igjen på onsdag.

Nå skal politiet og kommunen få hjelp fra skredeksperter.

– Vi får bistand fra to geologer fra NGI og NVE, som skal gjøre nye vurderinger, sier Elde, som påpeker at det er svært viktig for dem å vite at det er trygt å reise hjem igjen for de rundt 70 som nå er evakuert.

Det er mye snø i den lille bygda Kamøyvær i Nordkapp kommune. De har som mange andre bygder vært innesperret ettersom veien er stengt på grunn av skredfare.

Det er ikke lett å se at dette er en lekeplass etter den siste tidens snøfall langs Finnmarkskysten.

Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Finner løsninger i snøkaoset

Hansen er klar på at når de ikke har muligheten til å kjøre, så må de ta i bruk alternative transportmuligheter.

De bruker i dag båt for å komme seg fram og tilbake.

– Skal man av gårde noen steder så er det sjøveien. Selvfølgelig er det knotete, men den som må får det til, så lenge været tillater det, sier Tor Sverre Hansen.

Han føler at det også er betryggende å vite at både kystvakten og redningsskøyta er tilgjengelig om noen skulle bli syke.

Det er nå båt som er det beste alternativet om folk ønsker å komme seg til og fra Kamøyvær.

Det er båt som er eneste alternativ om man skal til og fra Kamøyvær.

Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Dekker boutgiftene til de evakuerte

Nordkapp kommune melder på Facebook at som følge av den siste værrapporten må folk belage seg å være borte fra hjemmet.

Nå har kommunen besluttet at kostnadene tilknyttet hotellopphold vil bli dekket av kommunen.

De opplyser også at kystvaktskipet «Farm» og RS «Peter Henry von Koss» er satt i brannberedskap for Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær og Nordvågen.

Avinor vil også bistå ved akutte hendelser. Det gjelder også for akutte medisinske hendelser.

Det er økt brøyteberedskap i Honningsvåg og Storbukt, og brøytemannskap jobber utover ettermiddagen.

Ansatte på teknisk etat i kommunen bistår hjemmetjenesten med innbyggere som trenger legehjelp eller må forlate boligen av ulike grunner.

Det er mye snø i den lille bygda Kamøyvær i Nordkapp kommune. De har som mange andre bygder vært innesperret ettersom veien er stengt på grunn av skredfare.

Det har snødd svært mye på Magerøya de siste dagene, og snøfreseren blir nesten for liten til å ta unna snømengdene.

Foto: Kjell-Vidar Forsberg

Folk tar seg inn i skredområdet

Politiet i Finnmark ber innbyggerne i Nordkapp kommune om å respektere ferdselsforbudet i de skredutsatte områdene i Nordkapp.

Politiet har fått melding om at folk har tatt seg forbi sperringene og begitt seg enten med kjøretøy eller til fots, inn i de skredutsatte områdene i Nordkapp kommune.

Dette medfører stor fare for eget liv, men også for redningsmannskap som eventuelt må inn i området hvis det utløses et skred.

– Dersom noen tar seg inn i områdene og blir tatt av skred, kan det ta lang tid før vi får sendt ut letemannskap på grunn av den store skredfaren, skriver politiet i Finnmark på Facebook.

Det er nå faregrad fire langs hele Finnmarkskysten, som betyr stor skredfare.

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av folk ute terrenget.

– Det er ikke lov å ta seg inn i områdene som er sperret av. Det gjelder alle områdene og veiene som har fått ferdselsforbud. Bommene er nede eller det er satt opp sperrebukker, skriver politiet.