Stengte veier og kolonnekjøring

Det er kolonnekjøring på grunn av uvær på fylkesvei 888 Bekkarfjord–Hopseidet. Første kolonne går fra Bekkarfjord 19:00. Veistrekket kan bli stengt på kort varsel. Det samme gjelder fylkesvei 889. Første kolonne fra Snefjord går cirka klokken 19:45 og fra Havøysund cirka klokken 20:45. Fylkesvei 98 Ifjordfjellet har også kolonne i kveld grunnet uværet.