Stengte kapellet for homoliberal prest – snøskuterforeningen arrangerer utegudstjeneste

– Det er skrekkelig at presten ikke fikk lov til å holde gudstjeneste, sier Tom-Kristian Hermo i snøskuterforeningen.

Tom Roger Larsen og Jon Arne Tandberg og Tom-Kristian Tommen Hermo

Tom Roger Larsen og Jon Arne Tandberg og Tom-Kristian Tommen Hermo etter en påskegudstjeneste i Kapellet i Áisaroaivi i 2013.

Foto: Privat

Nå vil snøskuterforeningen i Hammerfest og Kvalsund arrangere utegudstjeneste for alle som i utgangspunktet ville ta del i den tradisjonelle påskegudstjenesten i Áisaroaivi kapell i Kvalsund kommune.

Denne påsken blir nemlig gudstjenesten stoppet, fordi samemisjonen ikke vil la prest Jon Arne Tanberg å holde gudstjenesten, fordi han aksepterer homofili.

Norges samemisjon ønsker at verken kvinnelige prester eller prester som aksepterer homofili skal få forrette i kirkene deres.

– Vi lever i 2018

Tom-Kristian Hermo snøskuterforeningen anser gudstjenesten som et av påskens store høydepunkt.

– Påskegudstjenesten har vært et fantastisk arrangement som har blitt mer og mer populært. Men så kom den skrekkelige nyheten om at presten ikke fikk lov til å holde gudstjeneste, sier Hermo.

Derfor bestemte snøskuterforeningen seg for å hjelpe presten med å arrangere en utegudstjeneste i stedet. Det var iFinnmark som først omtalte denne utegudstjenesten.

Hermo som selv er kristen, syns ikke noe om Norges samemisjonens håndtering av saken. Han mener kirken bør være en plass der alle kan møtes.

– Vi lever i 2018, og ikke i 1918, sier han.

Áisaroaivi kapell

Áisaroaivi kapell i Kvalsund kommune i Finnmark som eies av Samemisjonen. Daglig leder i Norges samemisjon. Han mener at dersom prest Jon Arne Tandberg har et liberalt syn på homofili, så er det hans eget valg å ikke forrette i Áisaroaivi første påskedag.

Foto: Ben Løvlien

– Bør være rom for alle i kirken

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, sier det er uheldig at ikke det er rom for alle hos Samemisjonen.

– Det er veldig leit at Norges samemisjon, som har veldig sterke kirkelige røtter, ikke rommer mennesker som har et annet syn enn organisasjonens eget i denne saken, sier han.

Han kan likevel ikke gjøre noe med saken, da det er Samemisjonen som eier kapellet.

– De vet godt at biskopen synes det problematisk at de har gjort et vedtak på at de ikke godtar kvinnelige prester, eller prester som aksepterer homofili, sier Øygard.

Olav Øygard

Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, berømme Hammerfest menighet for å finne et alternativ.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Samemisjonen eier kapellet

Daglig leder i Norges samemisjon, Roald Gundersen, forteller at de ikke har nektet Jon Arne Tandberg å forrette i kapellet i Áisaroaivi. Men de har sendt en e-post til menigheten i Hammerfest der de fastslår at bare prester som har et homfilisyn som er på linje med Norges samemisjon kan forrette i deres kirkehus.

Gundersen skriver også i en e-post til NRK at for at de skal kunne åpne dørene for gudstjeneste i kapellet må Den norske kirke stille opp med en prest som står bak Den norske kirkes opprinnelige ekteskapssyn.

«I 1997 vedtok en enstemmig bispekollegium at det er kirkesplittende vranglære å tillate ekteskap mellom likekjønnede,» heter det i e-posten.

– Tviholder på konservative holdninger

Sametingspolitiker Runar Myrnes Balto er en av de første åpne homofile valgt inn på Sametinget. Hans synes Samemisjonen tviholder på konservative holdninger.

– Når den tradisjonelle påskegudstenesta i Áisaroaivi er avlyst fordi presten har et annet syn på homofili, så viser det at de ikke henger med i samfunnsdebatten og -utviklingen for øvrig, sier han.