Moxnes ble nektet inngang på Babcock: – Føyer seg inn i rekken av alt annet tull

Rødt-politiker Bjørnar Moxnes fikk ikke besøke ambulanseflybasen i Kirkenes fordi ledelsen ville skjerme de ansatte. Men basen var ifølge flysykepleierne kun betjent av et innleid svensk fly som ikke betjener kortbanenettet.

Luftambulanse, Finnmark. Babcock sitt fly.

Luftambulansebasen i Kirkenes er kun bemannet med et innleid fly og en svensk besetning på dagtid. De kan ikke fly på kortbaneplassene i nord. Her en maskin som tar av fra Hammerfest ved en tidligere anledning.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi har ikke hatt piloter på dagtid her fra mandag til torsdag denne uka, forteller tillitsvalgt for flysykepleierne i Kirkenes, Kicki Nytun.

Kun et innleid svensk ambulansefly som ikke kan lande på kortbanenettet, og med besetning boende på hotell, var tilgjengelig fra basen i Kirkenes.

Da Rødt-politiker og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes ville besøke ambulanseflybasen i Kirkenes nektet ledelsen i Babcock.

Årsaken som ble oppgitt var at de ville skjerme besetningen som de mente hadde hatt stort mediepress.

Bjørnar Moxnes ble nektet inngang på Babcock i Kirkenes

Bjørnar Moxnes (i midten), sammen med partikollegene Vegard Høgsve og Marius Eriksen (Rødt Sør-Varanger), og Theresa Holand (Rødt Sør-Varanger) ble nektet å komme inn på ambulanseflybasen i Kirkenes. Helt til høyre er flysykepleier og tillitsvalgt Kicki Nytun. FOTO: JENS INGVALD OLSEN / RØDT

Foto: Jens Ingvald Olsen / Rødt

egen hjemmeside skriver dessuten sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen at de stenger basen av hensyn til flysikkerheten.

skog_andersen

Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen.

Foto: Vigdis Wagø-Wares / NRK

– Det er vårt soleklare ansvar å ivareta flysikkerheten. Vi har svært strenge rutiner for å avdekke alle forhold som kan påvirke flysikkerheten eller pasientene. I tillegg følges virksomheten vår svært nøye av Luftambulansetjenesten og Luftfartstilsynet. Vår beslutning om å skjerme basen er basert på en vurdering av sikkerhet alene, sier Hans Skog-Andersen.

– Men vi som er på basen ville jo ha besøk. Det var ingen som motsatte seg at Moxnes skulle få komme, sier Kicki Nytun.

– Hvordan reagerer du på at ledelsen likevel sa nei?

Det føyer seg vel inn i rekken av alt annet tull, sier hun.

Babcock har hatt store problemer med å levere luftambulansetjenesten i henhold til kravene etter at de overtok som operatør tidligere i år.

– Sykepleierne er ikke våre

Mediekontakt Roger Solheim sier Babcocks eneste hensikt er å skjerme ansatte som har opplevd mye press.

Roger Solheim

Kommunikasjonsansvarlig for Babcock, Roger Solheim

Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

– Det gjelder ikke bare i Kirkenes, men alle baser. Og hva som er operativ status på hver enkelt base er slett ikke hemmelig. Vi har ingenting å skjule.

– Men det er viktig å være klar over at flysykepleierne er offentlig ansatte sykepleiere, og ikke ansatt i Babcock. Babcock stiller med piloter og flyteknikere. Sykepleierne må gjerne komme med forespørsel om å få invitere med seg gjester på basen, men de må også respektere at det ikke alltid passer, sier Solheim.

– Men sykepleierne forteller at pilotene i Kirkenes hadde sagt ja?

– Det er ukjent for meg, sier Solheim.

Kicki Nytun sier at det var Moxnes som spurte om å komme på besøk, og at hun som tillitsvalgt tok det opp med sin leder og tillitsvalgt pilot, uten at noen sa nei.

Men så har til slutt basesjefen sagt nei.

– Jeg kan vel ikke si at det er så spesielt at en politiker ønsker å snakke med helsepersonell. Det er det jo mange politikere som vil, sier hun.

Bjørnar Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes.

Bjørnar Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes.

Ambulansefly ikke operativt på alle flyplasser

Det at det svenske ambulanseflyet i Kirkenes ikke kan lande på kortbanenettet betyr i praksis at det kun kan fly mellom Kirkenes, Alta og Tromsø.

Vadsø, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Mehamn, Hammerfest, Honningsvåg og Hasvik kan ikke betjenes fra Kirkenes.

Disse flyplassene blir imidlertid dekt av ambulansefly fra Alta eller Tromsø.

– Vår ambulanseflytjeneste leverer beredskap ved de flyplassene i landet som til en hver tid er åpne. At et fly går av beredskap betyr ikke at området ikke er dekket med ambulansefly, skriver kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten i en e-post til NRK.

– Ambulanseflyene er en beredskap i bevegelse, men det er vanlig å skjerme enkelte fly som kan løse akutte oppdrag om det skulle oppstå. Det er legen ved AMK på UNN som styrer flyflåten og ofte velges det flyet som er nærmest til å løse de oppdragene som oppstår, skriver han videre.