NRK Meny
Normal

Stenger dørene og nekter å slippe inn sommerpatruljen

2015 ble ingen unntak for LOs sommerpatrulje, som har avdekket nye brudd på lønns- og arbeidsvilkår blant ungdom.

LOs sommerpatrulje 2015

Sommerpatruljen i Kirkenes, et av stedene ved flest brudd i Finnmark, sommeren 2015.

Foto: LO

Trine Amundsen

Trine Amundsen sier at noe tyder på at det står bedre til med ungdommens lønns- og arbeidsvilkår enn på flere år.

Foto: LO

Når LOs sommerpatrulje i Finnmark reiser rundt i fylket, møter de et bredt utvalg av holdninger. Noen arbeidsgivere har kaffen – og arbeidskontraktene – klare, mens andre nekter å slippe dem inn.

– Vi hadde blant annet et tilfelle der vi fikk beskjed om at vi kunne komme tilbake om én time. Da vi kom tilbake, var arbeidstageren gått hjem. Da hadde ikke sjefen noen flere unge arbeidstagere på jobben, forteller Trine Amundsen, faglig ungdomssekretær i LO Finnmark.

– Det er ikke mye vi kan gjøre ved slike tilfeller. Men vi kan videresende mistanken til Arbeidstilsynet, noe vi gjorde i denne saken, sier hun.

Bedre enn på flere år

Sommeren 2015 har sommerpatruljen avdekket nye brudd på lønns- og arbeidsvilkår, men alt i alt har det gått bedre enn på flere år:

– Det har gått bra. Vi har en mye lavere bruddstatistikk i Finnmark i år enn det vi har hatt de siste årene, sier Amundsen.

Kirkenes og to mindre kommuner i Øst-Finnmark er stedene som får flest brudd. Her har det blant annet vært avdekket svart arbeid. Færrest brudd var det i Berlevåg og Båtsfjord, der to prosent av bedriftene hadde brudd.

LOs sommerpatrulje består av 1423 deltagere i Norge. De har besøkt 6076 bedrifter over hele landet, der er 22,7 prosent av de besøkte bedriftene har hatt brudd på lønns- og arbeidsvilkår.

Men i Finnmark er det i snitt noe færre brudd enn det står oppført i de nasjonale tallene.

– Vi har 16 prosent brudd i år. Tidligere har vi vært tett under 20 prosent, og vi har vært opp mot 23 prosent de siste tre årene, sier Amundsen.

Mangler kontrakt og opplæring

Amundsen sier at de forbedrede tallene enten skyldes at sommerpatruljen ikke har besøkt de verste bedriftene, eller – litt hyggeligere – at bedriftene i Finnmark har blitt flinkere med å ta ungdommenes lønns- og arbeidsvilkår på alvor.

Sommerpatruljen besøker tilfeldige bedrifter i tillegg til bedrifter der de har mottatt tips om at arbeidsforholdene ikke er slik de skal være.

– Mangelfull arbeidskontrakt er den type brudd som går igjen. Men det vi har funnet i Finnmark i år, som har vist seg å gå igjen, er mangelfull opplæring, blant annet innen helse, miljø og sikkerhet. I stedet blir ungdommen bare kastet inn i arbeidet, forklarer Amundsen.