Steinras i Valjok

Det har gått et lite steinras over E6 i Valjok i Karasjok klokken seks i dag. Det er redusert framkommelighet da raset har stengt ett felt, men det er mulighet å komme seg forbi i det andre kjørefeltet. Statens vegvesen jobber nå med å rydde opp.