Harstad skal fortsatt være hovedkontor for Statoil i nord

Statoils beslutning om at driften av Johan Castberg skal styres fra Harstad, mens det operative skal styres fra Hammerfest, møtes med skuffelse i Finnmark og glede i Troms.

Nina Kivijervi Jonassen og Kjell Giæver

Nina Kivijervi Jonassen og Kjell Giæver jubler over satsing på petroleumsaktivitet i Nord-Norge.

Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp kommune sier hun er skuffet over avgjørelsen til Statoil.

– Vi deler skuffelsen til Hammerfest om at driftsorganisasjonen ikke blir lagt her. Jeg forstår ikke de strategiske vurderingene, og at de nå har valgt å legge de operative stillingene til Hammerfest og de administrerende stillingene til Harstad, sier Hansen.

I en pressemelding skriver Petro Arctic at Statoil nå vil legge driftsorganisasjonen for Johan Castberg-feltet til Harstad. Og ikke til Hammerfest.

Knut Gjertsen

Prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen sier de har gjort et grundig arbeid med å vurdere hva som er de beste industrielle løsningene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen forstår skuffelsen til enkelte, men sier at det også er viktig å se det store bildet.

– Det vi prøver på er å realisere Johan Castberg som prosjekt. Og for å få til det, må vi finne de beste løsningene, sier Gjertsen.

Glede i Harstad

– Om ikke forventet, så var det i alle fall det vi hadde håpet på. Vi gleder oss over nyheten, og jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å samarbeide godt med Hammerfest i fremtiden, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes.

Johan Castberg er et av de største prosjektene til Statoil og vil være en viktig brikke i videreutviklingen av petroleumsvirksomheten i nord.

– Dette har vært en omfattende prosess hvor vi har vurdert flere alternativer, men hvor Hammerfest og Harstad hver for seg gir de beste industrielle løsningene for Johan Castberg, sier Gjertsen.

Stor sysselsetting i nord

Agenda Kaupang har beregnet at virkningene av utbyggingen til å utgjøre 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav rundt 500 vil være i Nord-Norge.

Forsyningsbasen i Hammerfest anslås å gi en sysselsetting på rundt 30–45 årsverk, mens helikopterbasen rundt 12–15 årsverk. I en egen pressemelding sier Siri Espedal Kindem, leder for Drift Nord i Statoil at:

– Vi vil prioritere å rekruttere så mange som mulig til offshoreorganisasjonen fra Finnmark. Derfor har vi satt i gang et arbeid opp mot fylkeskommunen og skolene i fylket for å få til en god rekruttering til de fagene som vi trenger kompetanse til.

Johan Castberg feltet ligger i Barentshavet, utenfor kysten av Hammerfest. Feltet består av flere funn som strekker ca. totalt 7 km og inneholder mellom 450–650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i 30 år.

Johan Castberg-feltet til Statoil

Illustrasjon av Johan Castberg-feltet til Statoil.

Foto: Statoil

Arbeidsplasser for unge finnmarkinger

– Nå nærmer vi oss neste kapitel i olje eventyret i Nord-Norge. Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord- Norge, flere hundre nye arbeidsplasser og ikke minst mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år til 2050, sier direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Statoil vil i samarbeid med operatører, leverandører og lokale myndigheter sørge for kompetansearbeidsplasser i Finnmark.

– I Petro Arctic vil vi stå på for at ungdom fra Hasvik, Havøysund, Kirkenes og Alta vil være dem som bemanner oljeplattformen utenfor Hammerfest når den kommer i drift i 2022, sier prosjektdirektør i Petro Arctic Nina Kivijervi Jonassen.