Statoil: – Mest sannsynlig blir det terminal i Nordkapp

Statoil sier det er mer enn 50 prosents sjanse for at det blir bygd en oljeterminal i Nordkapp. Men først må det finnes mer olje utenfor Finnmark.

Barentshavskonferansen

Erik Strand Tellefsen, prosjektdirektør Johan Castberg, Statoil, under Barentshavkonferansen som denne uken går av stabelen i Hammerfest.

Foto: Allan Klo/NRK

– Vi forventer en vekst. Vi forventer å finne mer olje. Da er det lønnsomt å få en terminal, og vi må få det til med det største feltet, Castberg, sier Erik Strand Tellefsen i Statoil.

Han er prosjektdirektør for utbyggingen av oljefeltet Johan Castberg, som antas å stå klar til produksjon om seks år.

– La meg si, det er mer enn 50 prosent sannsynlig at når vi legger frem en utbyggingsbeslutning, og når vi senere setter opp Castberg i produksjon, så har vi en terminal på Veidnes, sier han.

Felles oljeterminal for olje fra Barentshavet

Det nystiftede selskapet Arctic Terminal and Transportation arbeider nå overfor oljeselskapene og myndigheter for å modne tanken om å føre oljen fra kommende feltutbygginger i Barentshavet inn til en felles terminal lokalisert på Veidnes. Statoil er optimist med tanke på en oljeterminal i Nordkapp kommune.

Foto: Arctic Terminal and Transportation

Milliardinvestering

I vinter oppsto det usikkerhet om hvilke løsninger selskapet ville benytte for å frakte oljen til markedene. Skulle man gå for omlasting i sjø, som jo er Goliat-feltets løsning, eller ilandføring til Veidnes i Nordkapp kommune i Finnmark.

Barentshavskonferansen 2016

Harald Karlstrøm, daglig leder, Arctic Terminal & Transportation - ATT.

Foto: Allan Klo/NRK

Man kan ende opp med mindre tankere som fører oljen til Veidnes for mellomlagring. Deretter blir oljen hentet av giganttankere for transport til markedene. Løsningen betyr bygging av tankanlegg i milliardklassen.

Lokale aktører har allerede kommet på banen.

– Vi mener jo at vi har et veldig godt konsept, sier Harald Karlstrøm, daglig leder i Arctic Terminal and Transportation (ATT).

Selskapet ble etablert i mars, og har allerede rukket å skape interesse for nettopp sine planer: en oljeterminal som rommer 600 000 fat råolje. Prislapp: 1,7 milliarder kroner.

Karlstrøm mener at interessen har blitt bekreftet av folk de har møtt når de har fartet rundt:

– Det skapes entusiasme og stor interesse. Det har vi også sett på Barentshavskonferansen nå, at brosjyrene våre har blitt revet ut av hendene våre, sier han.

– Kan drive selv

På spørsmål til Statoil om hvor viktig anser de anser Karstrøm og andre aktører å være i et fremtidig Castberg-prosjekt og ilandføring, svarer Tellefsen slik:

– Vi ser med interesse for det ATT foreslår. Det er jo veldig parallelt med hva vi holder på å utrede selv. Vi er positive.

– Hva kan slike aktører gi Statoil?

– De kan gi oss forslag til hvordan vi kan få utviklet en terminal på en enda bedre og billigere måte. De kan også ta en investorrolle og være den som investerer og være den som faktisk også driver terminalen. Det ikke være Statoil, sier han.

Byggingen av en slik terminal på Veidnes vil tilføre Nordkapp enorme ringvirkninger, både på land og til havs.

– En slik terminal har normalt sett rundt 30 fast ansatte. I tillegg har man mange leverandører. Så man vil nok komme opp i rundt 100 ansatte i en driftsperiode, sier Karstrøm.