Statoil vil ikke ha strøm fra land i Barentshavet

Johan Castberg-feltet skal forsynes med strøm fra gassturbiner. Strøm fra land blir for dyrt og kan ifølge Statoil velte hele utbyggingsplanen.

Johan Castberg

Slik kan produksjonsskipet for Johan Castbergfeltet bli. Men Statoil mener strøm fra land vil kunne velte hele utbygginsprosjektet.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

På en pressekonferanse i Hammerfest la Statoil i dag fram programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Der kom det fram at utbyggingen vil bidra til 23000 årsverk og koste opp mot 60 milliarder kroner.

Til NTB sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum at feltet trolig er det verste og dyreste feltet på norsk sokkel å elektrifisere.

– Det er veldig teknologisk utfordrende, sier hun.

Feltet vil ha behov for 170 megawatt, som ifølge Øvrum tilsvarer strømforbruket i en by med 75.000 innbyggere.

For å sikre tilgang til kraft og holde kostnadene i sjakk, går de inn for gassturbiner. Utslippene vil da blir 270.000 tonn karbondioksid per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag.

Johan Castberg-feltet til Statoil

Skisse av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Foto: Statoil

Rammer klima

Dette reagerer både Bellona og Natur og Ungdom på.

– Når oljenæringa skal spare penger kutter de utslippsreduserende elektrifisering og lokale arbeidsplasser. Det eneste som ikke kuttes er norske klimagassutslipp, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom.

Bellona-leder Frederic Hauge mener Statoil ikke kan slippe unna med et slikt valg.

– Det vil i så fall være å premiere økt forurensing, sier Hauge.

– Alltid et regnestykke

Arbeiderpartiets oljepolitiske talsmann, Per Rune Henriksen sier han har forståelse for at elektrifisering kan bli dyrt.

Per Rune Henriksen

Per Rune Henriksen er Arbeiderpartiets oljepolitiske talsmann.

Foto: Arbeiderpartiet

– Det er ikke noe krav om at de må velge en løsning med strøm fra land, sier Henriksen.

Han føler seg trygg på at de vurderinger Statoil gjør er til å stole på.

– Men tallene vil naturligvis bli ettergått av både Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet når plan for utbygging og drift blir lagt fram, forsikrer han.

Viktig for landsdelen

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier Castberg-utbyggingener er viktig for utvikling av petroleumsnæringen i nord og for norsk leverandørindustri.

– Hensynet til klima og miljø er en integrert del av forvaltningen av våre petroleumsressurser og kraft fra land skal vurderes for alle nye utbygginger, sier han

Lien forklarer at forslaget til program for konsekvensutredning som selskapene har lagt fram i dag skal nå ut på offentlig høring, der berørte parter og relevante instanser kan komme med sitt syn.

– Det gjelder og spørsmålet om kraft fra land. Etter høringen skal departementet fastsette programmet for konsekvensutredningen, sier Lien.