Statoil stempler ansatt som illojal

En tillitsvalgt ved Statoil har fått en skriftlig advarsel for å varsle om kritikkverdige forhold i selskapets internsamarbeid om sikkerhet på norsk sokkel. Det skriver Stavanger Aftenblad. Den tillitsvalgte vurderer rettslige skritt.