Statoil-hjelp til Goliat

ENI Norge får nå hjelp fra Statoil for å få Goliat-plattformen i drift. Statoil bekrefter overfor nettstedet offshore.no at de har leid ut folk med elektro-kompetanse i ferdigstillingen av plattformen. Den sør-koreanskbygde Goliat-plattformen har hatt en rekke utfordringer med det elekstriske anlegget. ENI Norge hadde håpet at produksjonen på Barentshavets første oljefelt skulle starte i år, men trolig kommer ingen olje opp av havdypet før i januar.