Stabile tall for Altaelva

Altaelva har hatt sin første stabile laksefiskesesong på fire år, viser tall fra Alta Laksefiskeri Interessentskap. Leder for interessentskapet Tor Erland Nilsen sier det er godt Altaelva er tilbake. I år er totalfangsten på 18,7 tonn, mens fjorårets tall var 13,9. Antall storlaks over 7 kg har økt fra 896 til 1262 i år.