SSB: Ledigheten går noe ned i 2017

Litt høyere økonomisk vekst fremover bidrar til at toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året, anslår Statistisk sentralbyrå. SSB ser for seg at mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt gradvis vil øke veksten i norsk økonomi framover.