Lavrov om Frode Berg: – Svaret kommer snart

Frode Bergs søknad om benådning er under vurdering og svaret kommer snart. Det kunne den russiske utenriksminister Sergey Lavrov bekrefte i dag.

Sergej Lavrov

Den russiske utenriksministeren, Sergey Lavrov, sa at Frode Bergs søknad om benådning er vurdert.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Frode Berg har søkt om benådning. Den er under vurdering og svaret kommer snart.

Slik svarte den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov på spørsmål om når Frode Berg kan komme hjem til Norge.

Det var først under spørsmålsrunden under pressekonferansen mellom den norske og russiske utenriksministeren at Frode Berg ble et tema.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier til NRK at alt tatt i betraktning, så er trekantopplegget med Litauen den løsningen som fortsatt er mest sannsynlige.

– Der er det opplyst at saken kan avsluttes etter 7. november. Mye tyder derfor på at Frode Berg kommer hjem i midten av november, men helt sikkert er det jo ikke, sier Risnes.

Sergey Lavrov, Russlands utenriksminister kunne i dag bekrefte at Frode Bergs søknad om benådning er vurdert og at svaret kommer snart. Her er Frode Berg-saken på under to minutter.

Sergey Lavrov, Russlands utenriksminister kunne i dag bekrefte at Frode Bergs søknad om benådning er vurdert og at svaret kommer snart. Her er Frode Berg-saken på under to minutter.

Understreket norsk politikk

– Naboskapet vårt med Russland er viktig for Norge, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet pressekonferansen i Kirkenes.

Hun startet med å snakke om de gode samarbeidene Norge og Russland har, deriblant barentssamarbeidet.

Men, Søreide tok også opp sikkerhetspolitiske spørsmål der nabolandene er uenige.

– Det er viktig for oss å understreke norsk politikk. Vi har ikke utenlandske baser i Norge, men vi har allierte styrker som trener hos oss.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Kirkenes 25.10.2019

– Vi er veldig glad for å ønske Lavrov velkommen til Kirkenes, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet pressekonferansen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Bekymret over Nato

Også Lavrov startet med å skryte over et godt samarbeid med Norge, et samarbeid han ønsker skal fortsette.

Så fortsatte han med å snakke om sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Vi har diskutert en rekke internasjonale spørsmål, og det kommer nye motsetninger som trenger løsninger, sa Lavrov.

Den russiske utenriksministeren sier han er bekymret over Nato.

– Vi har uttrykt bekymring over at Nato har skjøvet sine grenser lenger øst. Vi har stilt spørsmål som gjelder Norges aktivitet gjennom Nato. Det skaper utfordringer for sikkerhet i den arktiske regionen, sa Lavrov

Søreide og Lavrov på pressekonferanse i Kirkenes, 26. oktober 2019.

Det var god tone mellom de to utenriksministrene da de ankom pressekonferansen i Kirkenes.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Fortsetter dialogen om menneskerettigheter

Søreide sa at landene er enige om å fortsette dialogen der Norge og Russland ikke er enige.

– Vår diskusjon om menneskerettigheter og samfunn fortsetter. Vi er enige om å gjenoppta den bilaterale menneskerettighetsdialogen, sa Søreide.

Jobber for å få Frode Berg hjem

– Vi ønsker å få Frode Berg hjem, noe norske myndigheter i lang tid har gjort klart overfor Russland. Vi ivaretar Frode Bergs interesser på best mulig måte gjennom besøk hos ham i fengselet hver 14. dag, senest sist mandag, sier hun.

Søreide er i Kirkenes i forbindelse med frigjøringsjubileet, og skal møte Lavrov på Grenselandsmuseet i formiddag.

De to utenriksministrene holder også en pressekonferanse klokka 12, der spørsmål rundt Frode Berg-saken med stor sannsynlighet blir tatt opp.

Ankommer Kirkenes

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ankom Kirkenes torsdag kveld. På spørsmål fra TV 2 svarte han at Frode Berg kan komme hjem når som helst. Fredag deltar Lavrov i markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Dialogen er god

– Det Lavrov sier er positivt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Eriksen Søreide har det siste året hatt fire møter med Lavrov.

– Jeg vil si at den dialogen er god. Vi har flere saker som er av felles interesse, men vi har også saker der vi ikke er enige, som angår områdene ved Krim og Ukraina, sier hun.

– Hva vil dagens samtaler handle om?

– Vi skal diskutere saker der samarbeidet er godt og konstruktivt. Det gjelder saker særlig her i nord, som fiskerisamarbeid, miljøsamarbeid, atomsamarbeid og i særdeleshet søk og redning. I tillegg vil vi selvfølgelig komme inn på den sikkerhetspolitiske situasjonen og analysen av den, forteller Eriksen Søreide.

Lavrov og Søreide på Grenselandsmuseet i Kirkenes.

Utenriksministrene Sergej Lavrov og Ine Eriksen åpner jubileumsutstilling for grenseregimeavtalen på Grenselandmuseet i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Lavrov og Søreide møttes på Grenselandsmuseet, der de markerte at det var 70 år siden grenseregimeavtalen ble signert mellom våre to land. Der var også grensekommissær i Kirkenes Roger Jakobsen som innledet markeringen.

– Denne avtalen har vært med på å styrke samarbeidet mellom våre to land. Den har bidratt til å sikre stabilitet, ro og orden på vår felles landegrense her i nord, sa Jakobsen i sin tale.

  • Se hele pressekonferansen her;
Pressekonferanse i samband med frigjeringsjubileum i Finnmark.

Pressekonferanse i samband med frigjeringsjubileum i Finnmark.