NRK Meny
Normal

Ber om 120 millioner omstillings-kroner

Konkursen i Sydvaranger Gruve preger Sør-Varanger og kommunen vil nå bruke over 140 millioner kroner på å omstille seg.

Kirkenes

Kommunestyret i Sør-Varanger ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finnmark fylkeskommune om å bidra til omstilling i kommunen, etter Sydvaranger Gruve ble lagt ned.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen har allerede fått fem millioner kroner over statsbudsjettet og er nå snart klar med sin omstillingssøknad. I morgen skal kommunestyret behandle omstillingsplanene.

– Vi ber om 120 millioner kroner fra KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet red.anm.) og så skal vi selv stille med 20 millioner, og så regner vi med at Finnmark fylkeskommune bidrar med finansiering når det gjelder omstillingsarbeidet, sier ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger.

Skal skape 300 arbeidsplasser

Det endelige beløpet kommunen vil søke om, vil blir avgjort i kommunestyret i morgen.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen sier de skal satse på næringer de allerede har, som reiseliv og fremtidig olje- og gassvirksomhet. Dette skal skape 300 nye arbeidsplasser i kommunen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I tillegg skal det diskuteres hva kommunen skal satse på av næringer, men ordføreren sier det blir næringer de allerede har i kommunen.

– Det er veldig viktig at vi ser på utviklingspotensialet i det som finnes, sier Rafaelsen.

Det endelige målet er derimot klart, og skal oppnås i løpet av de neste seks årene.

– Vi har satt som mål at vi skal skape 300 nye arbeidsplasser, sier Rafaelsen.

– Er en dramatisk situasjon for næringslivet

Da hjørnesteinsbedriften Sydvaranger Gruve ble slått konkurs i fjor, rammet dette mange av innbyggerne i kommunen.

På grunn av svekket økonomi i Russland etter fall i rubelen, har også antall handlende fra over grensa blitt redusert, og kommunen ser nå at noe må gjøres.

– For det første er det dramatisk å miste 400 arbeidsplasser og ringvirkningene er at vi kanskje mister over 600 arbeidsplasser, og det er en dramatisk situasjon for næringslivet, forteller Rafaelsen.

Sydvaranger, ansattmøte

Omkring 400 ansatte ble berørt av konkursen i Sydvaranger Gruve. Her er en del av dem på et allmøte i november etter gruva ble slått konkurs.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Den endelige søknaden vil være ferdig 15. juni, men kommunen håper de skal være med i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges fram 11. mai.

– Vi regner med regjeringen tar ansvar og stiller opp med de nødvendige midlene. En null-løsning er ikke et alternativ for oss og vi har fått gode signaler.