NRK Meny

Søknadsfrist for rovvilterstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning for husdyr drept av rovvilt er søndag 1. november. Det melder Miljødirektoratet. Alle søknader skal leveres i Elektronisk søknadssenter. I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning.