Snelandia har tekniske problemer

Fergestrekningen mellom Sør-Tverrfjord og Bergsfjord er på fylkesvei 71 har gjort noen midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av tekniske problemer. Opprinnelig avgang fra Sør-Tverrfjord kl.16:45/Bergsfjord 17:05 og retur fra Øksfjord kl. 19:00 innstilles. Nye avgangstider er fra Øksfjord kl. 11:50, til Sør-Tverrfjord kl. 13:45. Fra Sør-Tverrfjord kl. 13:50, til Øksfjord kl. 15:50.