– Beslaglegger flere ninjastjerner, slåsshansker og batonger

Grensebeslag av våpen og voldsprodukter øker kraftig.

To typer slåsshansker beslaglagt av tollvesenet

Her er to typer slåsshansker beslaglagt av tollvesenet i Nord-Norge i fjor. Beslag av denne typen voldsprodukter økte kraftig i 2016.

Foto: Tollvesenet

– De har prøvd å ta med seg alt mulig inn i år, og en stor del er voldsprodukter, sier regiondirektør i Tollvesenet region Nord-Norge, Atle Joakimsen.

Det viser beslagstallene for 2016 fra Tollvesenet i Nord-Norge

Joakimsen sier det ofte er ungdom, gjerne yngre menn på tur i tidligere østblokkland som tar en spesiell type våpen med seg.

– Vi beslaglegger en god del ninjastjerner, slåsshansker og batonger, sier Joakimsen.

Atle Joakimsen

Regiondirektør Atle Joakimsen ved Tollregion Nord-Norge, ber spesielt ungdom tenke over hva de tar med seg hjem fra ferie. I fjor var det økt smugling av ninjastjerner, slåsshansker og elektrosjokkvåpen inn i Norge.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Ikke ta med våpen

Joakimsen tror det ofte kan være uvitenhet som gjør at mange tror det er greit å ta med seg mindre våpen inn til Norge.

– Noen tenker kanskje at det bare er kjekt å ha, og ikke på at de kan bli anmeldt for våpensmugling. Men dette er smugling og havner på rullebladet ditt, forteller Joakimsen.

Han ber spesielt ungdom sjekke hva som er lov å ta med inn i Norge før de drar på ferie. Da er det viktig at de ikke kjøper med seg ulovlige ting som få konsekvenser for fremtiden deres.

– Det er en alvorlig sak for ungdom å bli tatt med det her, understreker tolldirektøren.

Økende narkobeslag i 2016

Tollvesenet har også en betydelig oppgang både i antall beslag og størrelse på beslag av narkotika i fjor. Blant annet ble det gjort to større beslag gjort på Polmak og Helligskogen tollsteder, på grensa mellom Norge og Finland.

– Beslaget i Polmak var 2,1 kg amfetamin og 3 kg hasj, på Helligskogen var det 4,3 kg hasj. Ellers er det gjort 58 småbeslag der det er snakk om alt fra brukerdoser til 100 gram, sier Joakimsen.

Større beslag av narkotika gjort ved Helligskogen tollsted

Slik har smuglere prøvd å få med seg narkotika over grensa til Norge. De ble stoppet av tollvesenet som gjorde et av fjorårets store narkobeslag i region Nord-Norge.

Foto: Tollvesenet region Nord-Norge

Smugler hunder

Av andre beslag gjort av tollvesenet er det to levende dyr:

– Det ikke er uvanlig at folk smugler dyr. Som oftest er det snakk om hunder, forteller tolldirektøren.

Mens andre smuglervarer øker er det sammenlignet med 2015 en betydelig nedgang av alkoholsmugling. En årsak kan være fire større alkoholbeslag i 2015, som man ikke har sett tilsvarende av i 2016.

Og til sist:

– Når det gjelder tobakksvarer så er det en ubetydelig økning fra 2015 til 2016. Dette var en langt større utfordring for 10–15 år siden, da det flommet over, sier regiondirektør Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.

Beslagsutvikling Tollregion Nord-Norge

Resultatutvikling

Tollregion Nord-Norge

Årstall

Vareslag

Enh.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Brennevin

liter

709

771

377

730

650.7

613

757

744

480

608

770

738

1215

896

961

907

Sprit

liter

140

26

32

158

191.85

125

32

49

37

11

41

25

22

3

27

31

Vin

liter

243

269

423

1360

559.51

734

1675

986

787

640

2364

846

1734

513

1503

402

Andre alkoholvarer

liter

87

249

142

40.5

60

167

14

10

6

159

142

95

112

100

38

Øl

liter

737

1990

1500

1819

2361.15

2713

2812

5171

4048

5121

5333

7253

7305

5417

9075

4068

Tobakk

kg

328

81

134

75.8

69.53

84

81

63

42

41

39

17

30.3

22.8

43

29

Sigaretter

stk

357541

233119

200290

296440

283251

252669

508581

313132

307579

257138

138069

297355

215395

168604

188595

190506

Sigarer/sigarillos

kg

0

0

0

0.3

0.1

1.3

0

0

1020

0

0

600 stk

1125 stk

50

Snus

kg

22

19

11

25.4

29.93

36.6

58

20

23

19

23

20

21.9

12.9

26

51

Kjøttvarer

kg

329

311

159

391.7

453.35

771

262

1340

813

140

1361

1165

486

288.5

1069

1334

Fisk

kg

0

0

0

0

0

0

916

1144.35

4158

25960

2645

3150

4568

3940

1056

2578

Andre varer

kr

24564

134438

158283

132545

2161207

735981

4128291

2836732

1243563

90702

1451021

322156

98024

301270

479632

499625

Marihuana

g

0

17

0

0

0

1

4

1.93

2

1399

13.8

255.3

117

27

127.1

177.4

Hasj

g

126

1195

5

3

19571.5

18

15

5

4.98

5.2

355.8

285

264

140

7496

Heroin

g

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3.8

Amfetamin

g

68

1550

0

0

0

0

0

0

12

0

1.15

7015

184

213

21.6

2116

Kokain

g

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

0

0

12

1.5

Khat

kg

0

0

0.38

0

0

1

0

0

0.27

0

0

13.5

37.3

15.9

GHB

liter

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Narkotiske tabeletter

stk

0

0

0

0

0

0

0

0

4311

342

103

770

212

9

894

1649

Synt.nark/NPS

g

1264.9

139.3

5.4

103

Andre

stk/g

237

381

367

310

272

283

174

133

104

120 gr

0

25

66g

517g

59

Dopingpreparater

Gr

50 gr

10 gr

14

1165

22.5

26.4

Dopingpreparater

stk

144

163797

1171

370

20

40

579

0

0

240

7320

140

457

837

243

537

Farmasøytiske prep.

stk

0

0

0

0

0

0

0

0

7647

150gr/327 stk

412 stk

934g/1822stk

1913g/1463stk

2185g/2531st1913g/3307st

1130 stk.

Valuta

kr.

730000

768449

264684

560584

386473

881483

901892

1058792

Ammunisjon

stk

235

181

121

465

13

484

Skytevåpen

stk

7

1

1

2

Voldsprodukter

stk

2

7

1

13

18

26

14

32

Våpen, andre

stk

4

13

3

13

22

3

9

Politianmeldelser

stk

138

146

120

146

144

136

148

87

129

?

?

165

183

180

140

158

Forenklede forelegg

stk

599

626

781

809

839

754

899

1113

1110

1153

1250

1103

1448

1009

732

1006

For å bla i tabellen bruk pila under.