Små mengder olje dreper polartorsk

Selv svært små mengder oljesøl kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død.
Det viser ny forskning ved UiT - Norges arktiske Universitetet. Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og er en viktig matkilde for sel, hval og sjøfugl. Oljesøl kan derfor få dramatiske konsekvenser for hele Arktis, mener forskerne.