Slukker FM - beholder langbølge

Når NRK slukker de siste FM-signalene i løpet av dette året, beholder de gammel teknologi. Langbølgesignalene som går ut fra Ingøy har en prislapp på to millioner kroner årlig.

Ingøy langbølgesender

Radiosenderen på Ingøy er den siste av de store langbølgemastene i Norge. Med sine 362 meter er den Skandinavias høyeste byggverk.

Foto: Allan Klo

– Grunnen til at vi beholder disse senderne, skyldes at man fremdeles har utfordringer med internett- og satellitteknologi så langt nord. For å opprettholde tilstrekkelig beredskap i disse havområdene, velger vi å la sendingene fortsette over langbølgebåndet, forklarer distribusjonssjef i NRK, Bjarne Myklebust.

100 000 watt

Han forteller videre at hoveddelen av kostnadene med drift av langbølgesenderne går til strømforsyning. Senderen trekker 100 000 watt fra kraftnettet.

– Vi har gradvis valgt å slukke signalene ved de andre senderne, blant annet en på Vigra ved Ålesund og en på Kløfta utenfor Oslo. Dette gjør vi fordi internett og annen teknologi gradvis har tatt over. Vi opprettholder som nevnt senderen på Ingøy og en liten sender på Svalbard, sier han.

Bjarne Andre Myklebust

Bjarne Myklebust, distribusjonssjef i NRK

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Skandinavias høyeste

Langbølgesenderen på Ingøy er med sine 362 meter det høyeste byggverket i Skandinavia (til sammenligning er Eiffeltårnet 324 meter høyt). Signalene fra senderen rekker så langt øst som til Novaja Semlja utenfor Nord-Russland, går så langt nord som til Svalbard, og kan høres så langt sør som i Lofoten.

Med en prislapp på 25 millioner kroner, sto langbølgesenderen ferdig høsten 2000, og var et spleiselag mellom Fiskeridepartementet og NRK. De siste årene er det imidlertid NRK som har tatt hele regninga.

Ny vurdering

– Ved utgangen av 2017, kommer vi til å ta en ny runde i forhold til om vi skal slukke langbølgesenderen på Ingøy og kortbølgesenderen på Svalbard. Da må vi se på behovet i forhold til utenriksflåten og eventuelle fiskefartøy i dette området. Slik jeg ser det, går det nok mot en situasjon der disse senderne ikke lengre har så stor misjon som tidligere, sier Myklebust.