NRK Meny
Normal

Slik vil NHO at Finnmark skal bli

NHO ønsker at de 19 kommunene i Finnmark skal bli til 6. På bakgrunn av hvordan de forskjellige næringene samarbeider i fylket har NHO laget et forslag til et nytt norgeskart.

Laster kart, vennligst vent...

– Vi i NHO har sett på næringslivets behov over hele landet, og vi har valgt å tegne et nytt norgeskart. For Finnmark sin del har vi tatt utgangspunkt i hvordan næringslivet samarbeider, de driver jo sin virksomhet ofte på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser, sier regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Finnmark, Marit Helene Pedersen.

Inndelingen av hele landet finner du her.

Fra 19 kommuner til 6

Marit Helen Pedersen

regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon Finnmark, Marit Helene Pedersen, sier at det blir opp til politikerne å se om kartet stemmer overrens med deres egne tanker om næringsmønstrene.

Foto: NHO

Hun forteller at næringsstrømmene og transportveiene i fylket har vært bakgrunnen for at forslaget har endt på 6 kommuner, en stor nedgang fra de 19 vi har i dag.

– Jeg vil ikke se det som usannsynlig at det kan bli 6 kommuner. Jeg og syv bedriftsledere som er med i styret var langt inne i å diskutere tre store regioner delt opp i øst, midt og vest, men vi landet på seks.

– Er det slik at jo færre jo bedre for næringslivet?

– Nei, men hvis vi hadde tatt utgangspunkt i laksenæringen så kunne vi sett hele Vest-Finnmark som et område. Bedrifter som er veldig store og sysselsetter mange har næringsvirksomhet i fem, seks kommuner. Hvis man ser ut fra den næringen så vil det være greit å ha en storregion Vest-Finnmark, men det har vi ikke gjort.

Kommunevåpen

Kommunene har brukt over 100 millioner på å utrede hvem de eventuelt skal slå seg sammen med. Nå er forslaget fra NHO klart.

Foto: Wikipedia

Fra sjø til vei

Hun sier at de har forsøkt å løse kabalen med respekt for de forskjellige kommunenes prosesser, og understreker at NHO ikke har noen del i avgjørelsen om kommunesammenslåing.

– Men vi kommer med innspillet, og så får de politiske miljøene se om de ser de sammen næringsmønstrene som vi ser.

På NHOs nettside skriver de at den kommuneinndelingen vi har i dag er tilpasset et næringsliv vi hadde for 50 år siden.

– Hva er det som har endret seg i næringslivet som gjør at kommunegrensene må endres på?

– Det mest grunnleggende er at veldig mye av næringstransporten gikk på sjø før. I dag har vi veiforbindelser fra ytterste øy og innover landet. Hovedlinjene i det hele er at vi har styrket veiforbindelsene i stor grad, sier hun.

Usannsynlig med sammenslåing

Rolf Arne Hanssen

Ordfører i Vadsø, Rolf Arne Hanssen, tror ikke befolkningen kommer til å følge kartet til NHO.

Foto: Kaspar Fuglesang

Ordfører i Vadsø, Rolf Arne Hanssen, tror ikke det er realistisk med bare 6 kommuner i Finnmark.

– Det virker veldig urealistisk. For det første blir størrelsene på kommunene for store til å håndtere, og for det andre tror jeg ikke befolkningen i de respektive kommunene synes det er en god ide, og dette skal ikke gjennomføres med tvang, men med folkeviljen.

Han sier at sammenslåing selvsagt er aktuelt dersom befolkningen i kommunene ønsker det.

– Men jeg tror ikke at folk i de ulike kommunene synes at NHO-kartet er noe å guide etter.