Slik vil Hammerfest bli stor

Hammerfest-rådmann vil slå sammen fem kommuner til en stor i Vest-Finnmark. Og nå melder Loppa seg på i kampen om å få være med i det gode selskap. For der syns ordfører Steinar Halvorsen at et kompaniskap med Kautokeino blir kulturkrasj.

Laster kart, vennligst vent...

Slik ser Hammerfest-rådmannen for seg en storkommune i Vest-Finnmark. Også Loppa (markert blått) lukter på et samarbeid nordover.

– Vi skal jo i samtaler med Alta, Kautokeino og Kvænangen om mulig sammenslåing. Men Loppa er jo en kystkommune og vi har nok mer til felles med kommunene nordover langs kysten enn vi har med for eksempel Kautokeino, sier Halvorsen.

Steinar Halvorsen

Steinar Halvorsen er ordfører i Loppa og utelukker erkjenner at sammenslåing med Hammerfest kan friste.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Loppa-ordføreren deltok derfor på et møte mellom kommunene Hammerfest, Kvalsund, Porsanger, Måsøy og Nordkapp torsdag.

Halvorsen erkjenner og at den gode økonomien i Hammerfest frister mer enn et kompaniskap med kommuner som har det atskilling trangere.

– Vi må jo søke sammen med kommuner som kan bidra til at innbyggerne i Loppa fortsatt får et godt tjenestetilbud, forklarer han.

Halvorsen erkjenner at han etter møtet på Skaidi sitter igjen med flere momenter som kan tale for at det vil være smart å se nordover.

– Det er jo blant annet kommuner med god økonomi, sier han.

Møte om kommunesammenslåing

Rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest snakker varmt om en storkommune i Vest-Finnmark foran representanter fra Hammerfest, Nordkapp, PÅorsanger, Måsøy, Kvalsund og Loppa.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Mest spennende i landet

De fem kommunene som i utgangspunktet møttes, symbolsk nok på Skaidi som betyr "der elvene møtes", vil Hammerfest-rådmann Leif Vidar olsen gjerne ha omgjort til en stor kommune. Det er også et av alternativene i en utredning Hammerfest kommune selv har laget.

– Det kommer omtrent til å bli den mest interessante kommunen i landet. Tenk det næringslivet og de kommunikasjonene! Med flyplasser, videregående skoler, fiskeri, petroleum, turisme, forsvar, kanskje gruvedrift, vannkraft og vindkraft, forklarer han entusiastisk. Og Olsen legger ikke skjul på at han gjerne vil få til en storkommune.

– Det er fullt mulig å realisere, og det er ingen tvil om at det er viktig å ha en viss størrelse. Folketall teller, sier Olsen.

En storkommune med Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger vil ha tett opp mot 20.000 innbyggere.

At lille Loppa med sine knappe 1000 innbyggere ser nordover er ifølge Hammerfest-rådmannen helt ok.

– Vi diskuterer gjerne med Loppa, slår han fast.

Skepsis i nord

Kristina Hansen

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen frykter for samfunnsutvikllinga i en framtidig storkommune.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Men i Nordkapp sitter ordfører Kristina Hansen og er skeptisk for samfunnsutviklinga utafor sentrum.

– Dersom det blir en storkommune vil naturlig nok Hammerfest bli sentrum. Og det er vel ofte slik at man ser geografien ut fra det ståstedet man har. Jeg tror derimot at 19 kommunestyrerepresentanter i Nordkapp vil ivareta Nordkapps interesser bedre enn to-tre representanter i et felles kommunestyre i Hammerfest, sier hun.