Slik ser «utenlandske agenter» ut i Russland

De sykler i skogen og langs sjøkanten og plukker søppel. Nå er den russiske miljøorganisasjonen Grønn Verden stengt – etter å ha mottatt penger fra Norge.

Utenlandske agenter

En blid gjeng i Grønn Verden er her i fotografert under søppeloppryddingsaksjonen «Våre strender» sommeren for tre år siden. Siden har hverdagen stadig blitt verre for miljøforkjemperne i Grønn Verden – og sivilt samfunn ellers i Russland.

Foto: Grønn Verden

I 20 år har Naturvernforbundet støttet den russiske miljøorganisasjonen Grønn Verden.

På bildet over er noen av organisasjonens medlemmer fotografert under sykkelaksjonen «Våre strender» for tre år siden.

Grønn Verden

Søppel er dumpet i skogen i Leningrad fylke. Grønn Verden jobber blant annet med å hindre slik forurensning.

Foto: Grønn Verden

Oppdraget: Plukke søppel i sjøkanten sørvest for St. Petersburg.

Bruker all tid på rettsaker

Grønn Verden annonserte tidligere i september at de nå legger ned alt arbeid. I fjor ble organisasjonen stemplet som «utenlandske agenter» av russiske myndigheter – et stempel de har fått på bakgrunn av økonomisk støtte fra Norge.

Siden har Grønn Verden vært i utallige rettsaker, forteller fagsjef Kjersti Album i Naturvernforbundet.

– De har måttet bruke så mye tid på å kjempe mot myndighetene, bare for å få lov til å fortsette som organisasjon, at de ikke har tid igjen til miljøvernarbeid. Grønn verden klarer nå ikke mer, og håper at rettsakene, bøtene og rapporteringskravene stopper, sier Album.

Kjersti Album

– Vi reagerer på at russiske myndigheter åpenbart forsøker å kneble russiske miljøvernorganisasjoner, sier Kjersti Album, fagsjef i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet

Base ved Finskebukta

Organisasjonen har hatt base i den lukkede atombyen Sosnovij Bor utenfor St. Petersburg, og driver hovedsakelig med atomsikkerhetsarbeid.

De jobber også med å beskytte naturen mot utbygginger og generell forurensning.

– Det er ikke slik at Grønn Verden jobber mot myndighetene, men de påpeker når atomsikkerheten ikke er bra nok og når ikke miljøvernhensyn tas på alvor, sier Album.

– Men selv ikke positivt arbeid for miljø blir sett på med blide øyne fra Kreml.

Leningrad atomkraftverk

Grønn Verden har blant annet jobbet med atomsikkerhetsarbeid ved Leningrad atomkraftverk.

Foto: www.cgpgrey.com

Avhengig av støtte fra utlandet

Album legger ikke skjul på at deres russiske samarbeidspartnere i stor grad er avhengig av økonomisk støtte fra blant andre Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– Disse organisasjonene har i veldig liten grad mulighet til å få penger til sitt arbeid fra russiske aktører. I rettsaken var det helt tydelig at det er samarbeidet med Naturvernforbundet om atomsikkerhet som er årsaken til at de nå er stemplet som utenlandske agenter, sier Album

Mener situasjonen kan bli verre

Album er tydelig på at situasjonen for sivilt samfunn er tøff i Russland – og at det kan bli verre.

– Ingen som jobber med å få til forbedringer på miljøfeltet kan være helt trygge. Det er ikke helt tydelig for hva som er kriteriene for å få dette stempelet. Hva er politisk arbeid? Alt miljøarbeid, utenom å plukke søppel er vel politisk arbeid – vi ønsker jo å gjøre verden til et bedre sted.

– Kan situasjonen for sivilt samfunn bli verre enn den er i dag?

– Jeg flere ganger sagt at det ikke kan bli verre. Og det har jeg lært av. Ja, det kan bli verre. Samtidig er jeg utrolig imponert over at våre partnere fortsetter sitt arbeid, at de ikke gir opp.

Grønn verden, St. Petersburg

For tre år siden gikk medlemmer av miljøorganisasjen rundt i skogen og langs strendene i Leningrad fylke og plukket søppel. Nå er organisasjonen erklært som utenlandske agenter.

Foto: Grønn Verden