Slik blir folkeavstemningen

Fylkesvalgstyrets har bestemt hvordan opplegget for folkeavstemninga i mai skal bli. Valget foregår fra 7.–14. mai, både på vanlig måte og som elektronisk stemmegivning. Finnmarkingene skal stemme over om de vil at Finnmark skal slå seg sammen med Troms eller ikke. Folkeavstemninga skal foregå i alle kommunene. Avstemningen følger reglene for alminnelig stemmerett, det vil si 18 år.