Slår alarm om politiberedskapen

Verneombud og tillitsvalgt i Øst-Finnmark politidistrikt er bekymret for beredskapen etter at tilfeldige sivile måtte ta seg av en sjåfør som kjørte vilt rundt med en hjullaster i sentrum av Vardø - i ruset tilstand.

Politibil

Både verneombud Øystein Furu og tillitsvalgt Odd Børre Evensen i Øst-Finnmark politidistrikt mener at det er på høy tid å se på beredskapsorganiseringen i hele politidistriktet på nytt, spesielt når Finnmark skal samles til ett distrikt.

Foto: Ill.foto:Heiko Junge / Scanpix

– Politiet ønsker å gjøre en god jobb, og vi er profesjonelle på det vi holder på med. Vi er innsatspersonell som ønsker å komme så raskt som mulig fram til stedet, og det skaper stor frustrasjon når vi sjelden kommer først, sier Øystein Furu til nettstedet iFinnmark.

Odd Børre Evensen

Leder i Politiets Fellesforbund i Øst-Finnmark, Odd Børre Evensen mener at et vaktsamarbeid på tvers er en sårbar form for å drive beredskap.

Foto: Privat

Furu er hovedverneombud i Øst-Finnmark politidistrikt, og synes det er frustrerende når vakthavende politi har ansvar for så store områder.

Situasjonen som har fått de til å slå alarm skjedde da Pomorfestivalen i Vardø nærmet seg slutten søndag morgen. Da fikk politiet melding om en mann som fyllekjørte med hjullaster. Det resulterte i at sivile måtte ta grep fram til politiet som hadde vakt i Vadsø, kom.

Leder i Politiets Fellesforbund i Øst-Finnmark, Odd Børre Evensen mener at et vaktsamarbeid på tvers er en sårbar form for å drive beredskap.

– Det blir ofte sagt at det ikke lønner seg å ha folk i beredskap, men politiet er jo en beredskapsorganisasjon. Vi er til for innbyggerne, sier Evensen til avisa, og ikke til for oss selv.

Må forholde seg til tilgjengelige ressurser

Politimester Ellen Katrine Hætta, sier politidistriktet må forholde seg til de ressursene som de har tilgjengelig så lenge nye bevilgninger uteblir.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta, sier politidistriktet må forholde seg til de ressursene man har tilgjengelig så lenge nye bevilgninger uteblir.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er ikke greit at vi ikke har fått tilført mannskap på mange år. Eller at resten av Politi-Norge opplever vekst, mens vi ikke gjør det. Vi har en formidabel oppgave i å formidle behovet vårt til de bevilgende myndigheter, sier hun avisa.

– Vi har store geografiske avstander, og da må vi prøve å løse det på best mulig måte, sier Hætta.

På steder som Vadsø og Vardø skal politiet ha responstid på henholdsvis 30 og 45 minutter i 80 prosent av hendelsene ifølge Politidirektoratet. Det er basert på antall innbyggere.

– Det rekker man sjelden mellom Vardø og Vadsø, og legger politiet ut når det er dårlig vær vinterstid, så er det ikke mulig å klare det, sier Furu. Ofte er det andre nødetater som kommer først til stedet.

Både verneombud Øystein Furu og tillitsvalgt Odd Børre Evensen i Øst-Finnmark politidistrikt mener at det er på høy tid å se på beredskapsorganiseringen i hele politidistriktet på nytt, spesielt når Finnmark skal samles til ett distrikt.