Slår alarm om den psykiske helsen i Vestleiren

Forholdene i Vestleiren i Sør-Varanger er så krevende at det gjør situasjonen vanskelig for asylbarna.

Vestleiren, Ankomstsenter Finnmark

Flere av beboerne i Vestleiren i Sør-Varanger har i opp til seks uker vært plassert i leiren, uten å få vite hva som skjer med dem videre. Dette sliter på den psykiske helsen til asylsøkerne.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Røde Kors' medarbeidere i Vestleiren er svært bekymret over forholdene for flere av beboerne, melder avisa Nordlys.

Det er særlig usikkerheten rundt situasjonen til den gruppen som har fått avslag på sine søknader, som vekker bekymring.

– Røde Kors er av den oppfatning at mange begynner å nærme seg et punkt hvor frustrasjonen i verste fall kan ta overhånd for enkelte, melder avisa.

Usikkerhet for barna

Etter langvarige forhandlinger inngikk Norge og Russland 4. februar en avtale om retur av 200-300 asylsøkere som har multivisum eller langvarig opphold i Russland.

Siden den gang er kun åtte asylsøkere blitt returnert til Russland, får Dagsavisen opplyst av Politiets utlendingsenhet (PU).

Flere asylsøkere har vært rundt seks uker i leiren uten å få informasjon om hva som skjer videre

Eivind Merok

Flykeslege Eivind Merok sier de følger situasjonen i Vestleiren tett, og at de jevnlig er på befaring i leiren.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er en situasjon som gjør at foreldre og barn blir veldig sterkt påvirket i forhold til mental helse og trygghet. Den ustabiliteten er veldig uheldig for barn som er sårbare og som er helt avhengig av trygge rammer, sier fylkeslege Eivind Merok til NRK.

Ifølge Nordlys skal bekymringsmeldingene beskrive beboerne som «på randen av sammenbrudd», hvor en asylsøker har sagt han ville legge seg på rullebanen for å ta selvmord.

– Alvorligheten er hvor vidt foreldrene klarer å opprettholde den trygghet som er nødvendig for å sikre oss at barn ikke skal ta skade av det

Ankomstsenter Finnmark

Det skal i dag være opp mot 200 personer i Vestleiren, hvor rundt 30 av disse er barn, ifølge UDI. Tidligere sov alle tett i rommene, men ifølge UDI skal de nå ha redusert antall senger for å bedre situasjonen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Følger situasjonen i leiren

UDI sier de har satt i gang flere tiltak i leiren.

– Vi tar dette på alvor ved å gjøre tilrettelegginger i leiren og andre tiltak som vi håper kan bidra til forbedring av situasjonen, sier enhetsleder i UDI, Christian Wisløff til NRK.

I november ble det slått alarm om forholdene ved leiren, hvor de sanitære forholde ble sett på som svært kritikkverdige.

– Det er blitt redusert antall senger, opprettet flere oppholdsrom, installert flere dusjer og toaletter, vi har endret på mattilbudet så de får et varmt måltid om dagen og aktivitetstilbud så det skal bli bedre for barna, sier Wisløff.

Seniorrådgiver Karin Afeef i Norges Røde Kors

Seniorrådgiver Karin Afeef i Norges Røde Kors.

Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Til tross for tiltakene, mener Røde Kors som er tilstede i leire, at dette ikke hjelper på den psykiske tilstanden til beboerne.

– Desverre så ser vi at den psykiske helsesituasjonen ikke har bedret seg nevneverdig, og det er vi fortsatt bekymret for, sier seniorrådgiver Karin Afeef i Norges Røde Kors til NRK.