Skredfare

Det er fremdeles betydelig skredfare flere steder i Finnmark. I Vest-Finnmark er skredfaren nå på nr 2 på skredskalaen. Dette betyr i praksis at det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning. Dette er oppfordringen til varsom.no