Skolen stempler foreldre som «for krevende» ved varsling av mobbing

Flere foreldre opplever at skolen mener de er for krevende eller pågående når de varsler om mobbing, ifølge Barneombudet.

Flere hundre støttet mobbeofre

I 2014 ble det arrangert fakkeltog mot mobbing i Sør-Varanger. To år senere har kommunen fått sin andre mobbebot. Foreldre føler de ikke blir tatt på alvor før boten er et faktum.

Foto: Bernt Nilsen

– Skolene lar ofte problemstillingen bli at foreldrene er for krevende eller for pågående, og så bagatelliserer skolen mobbingen, sier Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver hos Barneombudet.

Janicke Sæther Olsen

Seniorrådgiver hos Barneombudet Janicke Sæther Olsen.

Foto: Jonas Bjoerkli / Barneombudet

Sør-Varanger kommune fikk nylig sin andre bot for ikke å ha gjort nok når en elev ble mobbet. I fjor fikk de en bot for et lignende tilfelle.

Begrunnelsen for bøtene var brudd på opplæringslovens paragraf 9 a, der det står at skolen plikter å gripe inn når elever mobbes.

Janicke Sæther Olsen hos Barneombudet vil ikke uttale seg om Sør-Varanger kommune spesielt, men hun sier at det ikke er uvanlig at skolen opplever foreldrene som vanskelige, og derfor bagatelliserer mobbingen.

– Boten ga oss en bekreftelse på at vi snakket sant

– Dette er en bekreftelse på at et lovbrudd har blitt begått. Det er en lettelse.

Det fortale moren til eleven som i 7 år ble utsatt for mobbing på skolen, etter den nye boten ble kjent. Hun ønsker ikke å stå fram med navn.

Sør-Varanger kommune ble i 2015 ilagt en bot for et lignende tilfelle. Også her dreide det seg om at skolen og kommunen ikke gjorde nok for å stoppe mobbingen av en elev.

I et anonymt intervju forteller moren til eleven at boten fikk kommunen og skolen til å se annerledes på dem som foreldre.

– Boten ga oss en bekreftelse at dette ikke var noe vi innbilte oss. Det var ikke bare noe vi syntes, at vi ikke var fornøyd eller vanskelig og vrang. Det viste oss at dette var en helt reell rettighet som barnet hadde og som ikke var ivaretatt.

Folk laget hjerte i snøen mot mobbing.

Flere hundre samlet seg i et fakkeltog mot mobbing i Kirkenes i 2014. Nå er kommunen dømt for andre gang for å ha brutt opplæringslovens paragraf 9a som sier at skolen plikter å gripe inn i, blant annet, mobbesaker.

Foto: Bernt Nilsen

Ikke uvanlig at mobbing blir bagatellisert

I noen tilfeller opplever foreldre at skolen i tillegg sender bekymringsmeldinger til barnevernet i etterkant av at foreldrene har sagt ifra om at barnet mobbes.

– Er det grunn til bekymring skal selvfølgelig barnevernet få en melding fra skolen, men før de sender en slik melding bør de kanskje vurdere sterkere hvilken rolle de selv har, sier Olsen.

Kommunalsjef for oppvekst i Sør-Varanger Arnulf Ingerøyen sier det er vanskelig for ham å kommentere saker som pågikk før han ble ansatt i vår, men at alle foreldre skal tas på alvor når de melder om at barnet deres mobbes.