NRK Meny
Normal

Skolen brøt loven da Bjørn Arvid ble nektet svømming

Alta videregående skole hadde ikke rett til å fjerne tilbudet om svømmeopplæring for funksjonshemmede Bjørn Arvid Sætermo Børstrand. Det fastslår fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Finnmark har konkludert med at Alta videregående skole må gi svømmeopplæring til funksjonshemmede, Bjørn Arvid S. Børstrand

Nå håper familien til Bjørn Arvid at klagesaken skal gi tilbudet tilbake også til de andre ni funksjonshemmede barna som mistet opplæringen.

Monica Børstrand fikk full støtte i brevet fra Fylkesmannen i Finnmark: Hennes sterkt funksjonshemmede gutt, Bjørn Arvid, skal fortsatt få svømmeopplæring.

Monica Børstrand

Monica Børstrand har kjempet siden april for et svømmetilbud til sønnen.

Foto: Astrid Krogh

– Jeg håper at skolen har lært noe av dette, og at bassengtilbudet nå starter så fort som mulig for Bjørn Arvid. Jeg håper også at denne saken skal skape presedens for de andre elevene på basen, slik at de kan få det samme tilbudet som Bjørn Arvid.

17 år gamle Bjørn Arvid er multihandikappet og trenger hjelp til det meste. Men i bassenget klarer han seg helt selv. Derfor var svømmetilbudet svært viktig for ham.

Vurderer hver enkelt

I april ga Alta vidergående skole beskjed til foreldrene til ti funksjonshemmede barn: De skulle ikke lenger få svømmeopplæring, til tross for at de har både en faglærer og en fagplan.

Men selv etter fylkesmannens vedtak vil ikke Alta videregående skole automatisk gi tilbudet tilbake til alle.

– Vi vet ikke hvor mange som har anket eller ikke. Det vil bli gjort en individuell vurdering, og det har vi sagt hele tiden at de som har behov for det i forhold til sine kompetansemål, vil få det behovet. Så det er en individuell vurdering for hver enkelt elev, sier rektor Inger Persen.

Tungrodd

Monica håper hennes klage og fylkesmannens vedtak skal få betydning for framtidige funksjonshemmede elever ved skolen.

– Jeg syns jo samtidig at det ikke burde være så tungrodd. Vi har holdt på siden april, og hvis de skal bruke like lang tid på klaging så vil det ta tid før det starter for dem. Jeg håper de har lært av det og gir tilbudet tilbake til alle sammen.