Skoleledelsen mener de vet hva som har skjedd

Skoleledelsen ved Gakori skole har hatt samtale med alle parter i saken der en sjuåring ble i trakassert av eldre medelever utenfor SFO.

Gakori skole i Alta

En syv år gammel gutt ble avkledd og løfta opp etter føttene ved Gakori barneskole.

– Vi har hatt samtaler med de involverte barna i dag og vi har snakket med foreldrene til den berørte gutten. Nå mener vi at vi har fått vite hva som har skjedd. Det forteller rektor ved Gakori skole, Unni Tollefsrud.

Den 7 år gamle gutten var på SFO-avdelinga ved skolen, og lekte ute i et skogsområde i skolegården ved Gakori skole i Alta.

Det var da noen eldre elever, som var ferdige på skolen, startet å plage 7-åringen. Gutten ble avkledd og løfta opp etter føttene. Andre elever skal ha sett på, hvor noen av disse til slutt varslet ifra til en voksen.

Les også: Gutt (7) kledd naken og hengt opp etter føttene

Guttene har forklart seg

Rektor ved Gakori skole, Unni Tollefsrud

Rektor Unni Tollefsrud har sammen med skoleledelsen hatt samtaler med berørte barn og foreldre.

– Nå skal vi ivareta de barna som har vært involvert i denne saken, og de som har sett det som har skjedd. Det er jo barn både gutten som ble utsatt for mobbing og de som har gjort det her, sier rektor Unni Tollefsrud.

Hun sier videre at guttene som har gjort dette er eldre elever på skole. I samtale har de forklar hva som har skjedd og hvorfor det skjedde.

– Guttene har fortalt at det skjedde ting de ikke hadde tenkt skulle skje. Dette skal ikke ha vært en planlagt hendelse, men noe som oppsto der og da.

Er mobbing et problem på Gakori skole?

– Vi har noen saker som vi følger opp i løpet av året, men det er ikke mange. Da følger vi opp sakene med å undersøke hva som har skjedd, og vi følge opp med de prosedyrene som vi har i forhold til samtaler, vedtak og oppfølging.

Har Gakori skole gode rutiner på å følge opp mobbesaker?

Normalt har vi det, men i denne saken har ikke kommunikasjonen vært god nok.

Er det nok ansatte på SFO ?

– Vi har den bemanningen vi er tildelt i forhold til antall barn på SFO. I det her tilfellet var det ingen ansatte som så det som skjedde. Men det var voksne ute i området. Vi har en stor skoletomt, med skog og lekeområder.

Rektor Unni Tollefsrud forteller at de nå vil følge opp saken internt.

– Vi kommer også til å granske saken litt mer i tilfelle det dukker opp flere ting. Vi følger også opp i samarbeid med kommunalsjef.

Saken er meldt til politiet, i tillegg er det sendt bekymringsmelding til barnevernet.

Kommunalleder Mads Stian Hansen og ordfører Monica Nielsen er involvert i denne saken.