Skole ble lagt ned – sender ungdomsskoleelever på barneskolen

Foreldre fra Billefjord nekter å sende ni ungdomsskoleelver på skole i Lakselv. Elevene møtte i stedet opp på barneskolen i Billefjord.

Billefjord sjøsamiske oppvektssenter

UNGDOMSTRINN NEDLAGT: Likevel møtte ungdomsskoleelevene opp her, på oppvekstsenteret.

Foto: Illustrasjon / Privat

I går var det skolestart i Porsanger kommune. Men ni elever fra Billefjord dukket ikke opp til skolestart på Lakselv ungdomsskole.

På tross av at skolen har lagt ned ungdomstrinnet, møtte de ni ungdommene opp på trappa til barneskolen i hjembygda Billefjord.

Det var iFinnmark.no som først omtalte saken.

– Ungdomsskoleelevene her møtte på vanlig måte i Billefjord slik de alltid har gjort, sier Per A. Amundsen, som er forelder til en av ungdommene, til NRK.

Per A. Amundsen

Forelder Per A. Amundsen, som er advokat av yrke, mener barna som sogner til Billefjord rettmessig skal ha sin undervisning der.

– Det er ikke på noen som helst måte kunngjort overfor oss at den enkelte elev skal flytte fra Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter til Lakselv ungsomskole, utdyper Amundsen.

– Så vi forholder oss til den innstillinga som var da elevene begynte i første klasse, nemlig at de rettmessig skal begynne på Billefjord oppvekstsenter.

Dette er ikke første gang foreldrene har demonstert etter skolenedleggelsen.

– Vi har ringt foreldrene

Men i kommunen har politikerne vedtatt at det ikke lenger skal være noe utdanningstilbud på ungdomstrinnet i Billefjord.

Ordfører i Porsanger, Knut Roger Hanssen (H), sier til NRK at han han er informert om saken, men at han ikke ønsker å kommentere den i dag, og henviser til fungerende rådmann i kommunen, Helge Nicolaisen.

– Vi har registrert at elevene ikke møtte opp til skolestart, og vi har ringt til foreldrene og spurt hvorfor de ikke kom. Foreldrene mener de ikke har fått en tilfredsstillende varsling om endrende forskrifter i forbindelse med en skolekretsendring i Porsanger, sier Nicolaisen.

Tar saken til retten?

Dagen før skolestart sendte skolen ut SMS til de berørte foreldrene, og la ut informasjon på nett. Det mener foreldrene ikke er godt nok.

– Vi mener at det er kommunens ansvar å gi et tilfredsstillende undervisningstilbud til ungene i Billefjord. Det er kommunen som er pålagt å gi slik undervisning, sier Amundsen.

– Dersom de neglisjerer sitt ansvar, så vil vi i foreldregruppa vurdere å få saken prøvd for Indre Finnmark tingrett, sier Amundsen, som likevel er uenig i at skolenekten ikke er en form for aksjon.

– Nei, vi ønsker bare å holde fast på de rettighetene vi har, sier Amundsen, og referer til at foreldrene mener det skal fattes enkeltvedtak for hver elev når elever skal flyttes fra en skole til en annen.

Rådmann Nicolaisen sier at hver enkelt elev i Billefjord nå vil få et brev i posten om vedtaket.

– Vi mener at det er gjort et vedtak som gjelder flere, og at man da gjennom en kunngjøring på kommunens nettside da har gjort en tilfredsstillende varsling. Så får vi sette oss ned og se om vi må fatte et enkelt vedtak for hver elev, sier Nicolaisen.