Skjebnesvanger måned for Sydvaranger

Sydvaranger Gruve er inne i sin siste måned før bedriften må slås konkurs. Men nå er den kriserammede gruva i dialog med mulige nye eiere.

Ansatte i Sydvaranger gruve etter allmøte

I juli så det svart ut etter et allmøte for alle de 400 ansatte. I verste fall kunne portene stenge allerede 6. juli. Selskapet fikk ny investering i siste time, og kan nå drive til ut oktober.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Den kriserammede hjørnesteinsbedriften i Kirkenes er nå inne i sin siste måned. Om de ikke har fått nye investorer eller eiere innen utgangen av oktober, så betyr det kroken på døra. Nestleder i fagforeningen Nordens Klippe, Eirik Nilsen, forteller at de ansatte er bekymret.

– Det at folk er frustrert og redde for jobbene sine skjønner vi veldig godt, sier Nilsen.

Den neste måneden kan bli skjebnesvanger for ham og de andre ansatte i Sydvaranger Gruve i Kirkenes.

Ingard Marjavara i Sydvaranger gruve

En av de ansatte ved Sydvaranger Gruve inspiserer jernmalmkonsentratet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Kan bli nye eiere

Gruva som lenge har slitt på grunn av lave malmpriser, søkte i juli etter nye investorer og mulige kjøpere. Den gang mente flere at det kunne bli vanskelig å finne noen som ville forbarme seg over den økonomisk utfordra gruva. Nedgangen i prisen på malm gjorde markedet for gruvesalg ganske tøft.

Men etter det NRK erfarer skal flere selskaper nå ha meldt sin interesse. Harald Martinsen, informasjonsrådgiver i Sydvaranger gruve AS, kan bekrefte at de er i dialog med ulike interessenter, men ikke hvilke eller hvor mange selskaper det dreier seg om.

Men for de ansatte er det først og fremst langsiktig tenkning som er viktig om de nå skal få nye eiere.

– Vi er interessert i å ha jobbene våre så lenge som mulig, sier Nilsen.

– Synes du at de nåværende eierne har drevet langsiktig og bærekraftig?

– De har sikkert drevet på den måten de mener er riktig. Det er nok ikke alle som er enige i de planleggingene som er gjort i gruva. For det som er helt sikkert nå er at vi ligger langt etter med gråberguttaket, det er noe som alle vet, sier Nilsen.

Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve

Foto: Teknisk Ukeblad

Mye gjeld

Sydvaranger gruve har blant annet fått kritikk fra Direktoratet for mineralforvaltning fordi de ikke har brutt nok gråberg og dermed får mindre og mindre tilgang på jernmalm.

– Malm-tilgangen har vi. Men det kan begynne å bli problematisk. Vi kommer lenger og lengre ned i bruddene og til slutt så står vi, hvis vi ikke får begynne å ta noe gråberg, sier Nilsen.

Gruva har også en del gjeld. Og de ansatte er bekymret for hva som vil skje om en eventuell kjøper venter til gruva går konkurs, for så å kjøpe opp boet, uten gjelda.

– Hvis det ikke blir noe drift med en gang og at alt skal stå i ro i et halvt til et år, så vil kostnadene og investeringene være mye høyere for å sette i gang igjen, sier Nilsen.

Hva som til slutt vil skje med Sydvaranger gruve og de rundt 400 som jobber der, vil ikke bli avgjort før i slutten av måneden. Men Nilsen er håpefull.

– Jeg har ennå troen, sier han.