Skipper arrestert for snøkrabbefiske – kan få konsekvenser for norsk sokkel

En litauisk skipper har blitt en liten, men viktig brikke i kampen om ressursene på norsk sokkel.

Kart over norsk sokkel

Råderetten til ressursene i Smutthavet, merket som Banana Hole på kartet, kan stå på spill i rettssaken mot en litauisk snøkrabbe-skipper. Mens fiske etter svømmende arter som torsk er åpent for andre nasjoner, mener Norge at krabben tilhører norsk kontinentalsokkel.

Foto: Regjeringen

Det er ikke vanlig med stort publikum når en påstått tjuvfisker skal for retten. Men denne saken i Øst-Finnmark tingrett er annerledes.

Flere ansatte i Kystvakta og i Analyseenheten har møtt opp for å følge saken mot skipperen som fisket krabbe i Smutthullet i Barentshavet. Blant dem er skipssjef Stig Flått på kystvaktskipet Fram.

– Det er en sak som handler om Norges råderett på norsk sokkel, i større grad enn fiske etter krabbe. Det som blir avgjort her kan få innvirkning på hvordan vi har kontroll på den norske sokkelen framover, sier skipssjef Stig Flått.

– Skipperen fra Litauen er blitt kanonføde, spissformulerer en av tilhørerne.

skipssjef Stig Flått

Skipssjef på kystvaktskipet Fram, Stig Flått, følger saken i retten.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Leverte 80 tonn krabbe i Båtsfjord

Den store krigen handler om norsk råderett på kontinentalsokkelen i nord. Dette lille slaget handler bare om snøkrabbe.

Snøkrabbe

Fiske etter snøkrabbe har på kort tid blitt ettertraktet.

Foto: Einar M. Nilssen / UiT

Mens fiske etter torsk og andre svømmende arter er åpent for alle nasjoner, mener Norge etter 5. januar at krabben er en stedbunden art som tilhører norsk kontinentalsokkel og forvalter den deretter.

Skipperen fikk lisens til å fiske i Smutthullet fra landbruksdepartementet hjemme i Litauen. Det skjedde ved nyttår, fem dager før Norge laget nye regler. Og de reglene var nærmest hemmelige, mener skipperen.

Så fra mai til juli i år fisket han – lykkelig uvitende – over 80 tonn krabbe som han helt åpent leverte i Båtsfjord. Nå vil aktor straffe ham med 18.000 i bot, og inndra 2,5 millioner fra rederiet.

Fartøyet «Juros Vilkas» ble i juli brakt inn som den første tatt for ulovlig fiske med bakgrunn i Norges og Russlands fiskeriavtale. Den sier at havbunnen også i det internasjonale farvannet ved smutthullet i Barentshavet tilhører dem, men på hver sin side av delelinjen.

Rettsak om ulovlig snøkrabbefiske

Aktor Thomas Eliassen Darell (t.v.) i rettssaken mot snøkrabbe-skipperen fra Litauen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

EU uenig om råderett

Aktor i rettssaken, Thomas Eliassen Darell, støtter seg på en kommisjon i FN som har satt grensene for Norges kontinentalsokkel, og strukket den langt nord for Svalbard.

– Det er fordi sokkelkommisjonen har slått fast at kontinentalsokkelen, det vil si havbunnen under smutthullet, er en del av den norske kontinentalsokkelen som Norge da kan bestemme over, sier Darell.

Men EU er ikke helt med på notene. I et uformelt utkast sier de at Svalbard har sin egen kontinentalsokkel. I så fall har flere land rett til å utnytte ressursene der oppe – Litauen inkludert. Men saken er fortsatt ikke satt på spissen internasjonalt.

Rettssak om ulovlig snøkrabbefiske

Representanter fra Kystvakta og Analyseenheten var til stede i Øst-Finnmark tingrett under rettssaken.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Russland følger rettssaken

Den litauiske krabbe-skipperen er en liten brikke i det store bildet, og aktor Darell ser ikke bort fra at denne saken kan ankes både en og to ganger – og havne i Høyesterett.

– Det er av stor interesse for Norge å få fastslått hva som er riktig juss slik at det ikke skal være noen tvil om utnyttelsen av ressursene som befinner seg i de områdene.

– Hvilke rettskraftige dommer finnes på området fra før?

– Når det kommer til Smutthavet – ingen. Det er jo anerkjent at Norge har rett til å utnytte ressursene på kontinentalsokkelen lenger sør, for eksempel oljeutvinning, som dette også vil berøre.

– Hvilke konsekvenser kan det få om Norge ikke skulle få håndheve rettighetene?

– I verste fall vil ressursene som finnes der gå tapt for Norge, sier aktor Darell.

Rettssaken er også viktig for Russland som i høst satte en stopper for all krabbefiske i Smutthullet.

– Så vidt jeg har skjønt så er man også interessert i hvordan dette ender på russisk side, for de vil ha en tilsvarende problematikk der, forteller Darell.

Det er forventet dom i saken før en gang før jul.