Skeptisk til fiskeriforslag

Administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk er skeptisk til pliktkommisjonens forslag om at kvoter bør inndras fra trålere og så auksjoneres bort. – Hvem kan kjøpe disse kvotene? Og hva koster det å investere i disse ordningene, spør Maråk. Pliktkommisjonen har foreslått at pengene fra auksjonene bør settes i et næringsfond for kystsamfunnene i Nord-Norge.