Skal samle veghistorien i Tana

Statens vegvesen arbeider med at museumssamlingen i Skiippagurra skal bli et senter for hele Nord-Norges veghistorie. Samlingen vil være åpen under Tanas festivaluke i begynnelsen av juli og enkelte andre lørdager i sommer. I tillegg har grupper adgang på forespørsel. I 2014 ble det bestemt å konsentrere innsatsen om en museumssamling i hver region, skriver Statens vegvesen.