NRK Meny
Normal

Skal omlaste olje 100 meter unna havis

Norterminal mener det er uproblematisk å drive oljeomlastning i Bøkfjorden så nært som 100 meter unna tykk havis. Naturvernforbundet ber Regjeringen gripe inn og stoppe virksomheten.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Oljeomlasting i Bøkfjorden har lenge vært omstridt.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

I fjor omgjorde regjeringen et krav om at omlastningen måtte skje minst en kilometer unna is, og lot selskapet selv vurdere hvilke isforhold som er forsvarlige.

Nå har Norterminal fastsatt grensa til 100 meter.

– Sånn kan vi ikke drive miljøpolitikk, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Bøkfjorden strekker seg fra Varangerfjorden og sydover til Pasvikelvens utløp ved Elvenes som er Norges smaleste punkt.

Nasjonal laksefjord

Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord, og nå frykter Hatlebrekken at et oljeuhell skal skape en miljøkatastrofe.

– Det kan være mye is i fjorden. Da kan man få problemer med oljevernberedskapen. Dette viser at vi har med et selskap som ikke tar miljøutfordringer på alvor.

Verken selskapet eller klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ønsket å kommentere saken.