NRK Meny

Skal forske på reindrift i fem år

Norske og svenske forskere har slått fast at den svenske reindrifta ikke er trua av verken klimaendringer eller arealkonflikter. Nå skal den samme forskningen gjennomføres i Norge i et femårig prosjekt som en del av et nordisk samarbeid der Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for kulturminneforskning er partnere.