Skal få bedre hjelp

Personer med Huntington sykdom og deres familier skal få bedre hjelp av helsepersonell, ifølge Fylkesmannen i Finnmark. Ressurssentrene skal spre kunnskap og klinisk erfaring om Huntington sykdom til personell i alle kommuner som arbeider med denne pasientgruppen. Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom og kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser.